Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, düşük performanstan dolayı gerçekleşen yüksek kayıp-kaçak düzeyinin yol açtığı ek maliyeti dağıtım şirketlerinin üstleneceğini, bu ek maliyetlerin hiçbir şekilde tüketicilere yansıtılmadığını söyledi.

ANKARA – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun kayıp-kaçak konusundaki soru önergesini yanıtladı.
DAĞITIM ŞİRKETLERİ ÜSTLENECEKTİR
2006-2010 döneminde olduğu gibi 2011-2015 döneminde de her bir bölge için hedef kayıp-kaçak oranlarının belirlendiğini belirten Enerji Bakanı, şöyle dedi:
“Böylece, dağıtım şirketlerine riskler yüklenmiştir. Bu kapsamda, verilen hedefler şirketlerin performansları da dikkate alınarak belirlenmiş olup performans düzeyi yüksek olan şirketlerin ödüllendirilmesini, performans düzeyi düşük olan şirketlerin ise cezalandırılmasını temin edecek bir mekanizma dâhilinde hedef kayıp-kaçak oranları belirlenmiştir. Nitekim düşük performanstan dolayı gerçekleşen yüksek kayıp-kaçak düzeyinin yol açtığı ek maliyeti 2006-2010 döneminde olduğu gibi 2011-2015 döneminde de dağıtım şirketleri üstlenecektir. Bu ek maliyetler hiçbir şekilde tüketicilere yansıtılmamaktadır.”
YÜZDE 14-15 DÜZEYLERİNE KADAR DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR
Kayıp kaçak oranlarının azaltılması konusunun öncelikli hedeflerin başında geldiğini ifade eden Enerji Bakanı, “Bu alandaki yoğun çalışmalarımız ve alınan tedbirler neticesinde ülke genelinde kayıp kaçak oranları 10 yıl önceki yüzde 23-25 düzeylerinden yüzde 14-15 düzeylerine kadar düşürülmüştür. Bu yöndeki çalışmalarımız titizlikle sürdürülmektedir” değerlendirmesini yaptı.
Kaçak ve kayıt dışı elektrik kullanımının önlenmesi amacıyla Elektrik Dağıtım Şirketleri tarafından elektrik abonelerinin ölçü sistemlerinin kaçak kullanımı engelleyecek şekilde kontrol edildiğini ve kaçak kontrol takibi için kayıp kaçak tarama çalışmalarının periyodik olarak devam ettiğini kaydeden Enerji Bakanı, “Elektriğin kesintisiz ve kaliteli olarak sunulabilmesi amacıyla kaçak elektrik kullanımı ile mücadeleye devam edilmekte ve halkın bilinçlendirilmesi ile birlikte çalışmalar sürdürülmektedir” dedi.
YABANCI YATIRIMCI
Özelleştirme çalışmalarına işaret eden Enerji Bakanı, “Enerji maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla; dışa bağımlılığın azaltılarak yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızın elektrik enerjisi üretiminde payının artırılması, yeni teknolojilerin hayata geçirilmesi, özelleştirme çalışmalarını hızlandırarak yabancı yatırımcıların öngörülen piyasa yapısında aktif olarak rol almasının sağlanması ve verimliliğin arttırılması başlıca hedeflerimiz arasında yer almaktadır” açıklamasını yaptı.
KONUTLARDA VE SANAYİDE DOĞALGAZI EN UCUZ
KULLANAN ÜLKE
Enerji Bakanı, Türkiye’nin enerji satış fiyatlarında AB ülkeleri arasında tüm vergiler dâhil konutlarda elektriği en ucuz kullanan 5. ülke, sanayide elektriği en ucuz kullanan ülke, konutlarda ve sanayide doğalgazı en ucuz kullanan ülke konumunda olduğunu söyledi. (ANKA)