2016 yılı Ekim ayında en fazla üretim ve teslimatın linyitte gerçekleştiği bildirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2016 Ekim’e ilişkin Katı Yakıtlar verilerine göre, katı yakıtların toplam satılabilir  üretim  miktarlarına bakıldığında taşkömürünün   125 bin 401 ton, linyitin 4 milyon 753 bin 561 ton ve taşkömürü kokunun 369 bin 821 ton; teslimat miktarlarına bakıldığında ise taşkömürünün 3 milyon 827 bin 58 ton, linyitin 4 milyon 678 bin 599 ton ve taşkömürü kokunun 445 bin 928 ton olarak gerçekleştiği görüldü.

ÜRETİMİN TESLİMATLARI KARŞILAMA ORANI EN DÜŞÜK TAŞKÖMÜRÜNDE GERÇEKLEŞTİ

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 3,3 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 82,9 iken linyitte yüzde 101,6 olarak hesaplandı.

TAŞKÖMÜRÜ VE LİNYİT TESLİMATI EN FAZLA TERMİK SANTRALLERE YAPILDI

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; taşkömürü teslimatının yüzde 40,6’sı termik santrallere, yüzde 14,7’si kok tesislerine, yüzde 7,2’si demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken linyit teslimatının yüzde 83,6’sı termik santrallere yapıldı. Taşkömürü kokunun ise yüzde 99,7’si demir-çelik sanayine sevk edildi.