Türk Emekli-Sen Genel Başkanı Osman Özdemir, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak olan yıllık 1200 TL ödemeden Memur emeklilerinin de yararlandırılmasını istedi.

Özdemir, “Memur emeklileri aleyhine ortaya çıkan bu olumsuzluk ve mahrumiyet kaybı adalete uygun değildir” dedi.
Özdemir açıklamasında;
Bilindiği üzere memur emeklilerine ikramiye verilmesi için, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Sn.İsmail KONCUK Bey 10.12.2015 tarihinde Başbakanımıza bir dilekçe göndermiştir.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 100.-TL seyyanen zam yapılması TBMM’de görüşülürken, bu zamdan memur emeklilerine de verilmesi için yazdığımız basın açıklamamızın yayınlandığı günün akşamı aylık 100.-TL yıllık 1200.-TL seyyanen zam memur emeklilerine verilmeden TBMM’de kabul edildiği Radyo ve Tv haberlerinde yayınlanmıştır. Kanunun bu şekilde kabul edilmesi memur emeklilerini üzmüştür. Kanunun düzeltilmesi, memur emeklilerinin bu kış gününde karda, kışta, soğukta içini ısıtacaktır.
Vatandaşlarımızın sağlık ve sosyal güvenlik haklarını tek çatı altında toplayan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun hedefi, “Tüm çalışanlar arasında norm ve standart birliği sağlamak” olarak belirlenirken; norm ve standart birliği sağlamak adına, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak yıllık 1200 TL ödemeye, memur emeklilerinin de dahil edilmemesi nedeniyle memur emeklileri aleyhine ortaya çıkan bu olumsuzluk ve mahrumiyet kaybı adalete uygun değildir.