Ana Sayfa Politika Haberleri CHP Ekonomiyi 5 noktada büyüteceğiz

Ekonomiyi 5 noktada büyüteceğiz

-

CHP Denizli Milletvekili Adayı Kazım Arslan, Denizli’nin Sarayköy, Buldan ve Güney ilçelerinde buluştuğu hemşehrilerine CHP’nin kısa ve orta vadede izleyeceği ekonomi politikalarını şu sözlerle aktardı:

“Evlerden yükselen borç 574 milyar liraya vardı. İşsizlik yüzde 11’e yaklaşmış, genç işsizliği yüzde 20’yi aşmış, ülkemizin en temel sorunu haline gelmiştir. ‘Ekonomi çok iyi’ diyenleri işsiz bırakacak bir gerçek var: Dövizle kredi yapılandırmasına başvuran şirketler ödeme zorluğuna girdi, daha şimdiden 20 milyar dolarlık yapılandırma talep etti. Vatandaşın kredi kartı ya da banka kredisi borcu ise 425 milyar lirayı aştı. OHAL’de dolar yüzde 53, Euro yüzde 63 arttı. Saraydakiler ve onlara yakın bir azınlık dışında milletçe kaybettik.

OHAL’DE DÖVİZ UÇUŞA GEÇTİ

OHAL’in ilk günü yani 20 Temmuz 2016’da 1 Dolar 3.03 TL idi, bugün 1 Dolar 4.66 TL. Artış % 53’tür. OHAL’in ilk günü 1 Euro 3.33 TL idi, bugün 1 Euro 5.43 TL oldu. ARTIŞ %63’tür. OHAL paranın erimesidir, zamdır,zulümdür,gamdır. Borcun katlanması, özerk kurumların kurumasıdır. 1 yılda dolardaki kaybımız yüzde 23’e vardıysa durup düşünmeliyiz. OHAL’i daha fazla gecikmeksizin, iktidarımızın ilk günü kaldıracağız,ülkemizi normalleştireceğiz.

OTOYOL VE KÖPRÜLER DOLARLA ÇARPILMAYACAK

Döviz cinsinden fiyatlandırılan otoyol ve köprü geçiş ücretlerini Türk Lirası üzerinden belirleyeceğiz. Geçiş ücretlerinde % 50 indirim yapacağız. Tüketim ve borçlanma ekonomisi gidecek, tasarruf ve üretim seferberliği gelecek. Kalkınmada öncelikli bölgelerimizin, ülkenin diğer illeri ile ticaret hacminde, 72 milyar dolarlık bir genişleme gerçekleştireceğiz. Cari açığı ve enflasyonu düşürerek döviz kurlarında istikrar sağlayacak, ekonomik öngörülebilirliği artırarak, istikrarlı bir yatırım ortamı yaratacağız.

İLK 5 YILDA NELERİ BAŞARACAĞIZ?

Kişi başı gelir 15 bin dolar olacak. Enflasyon ve işsizlik % 5’in altına inecek. Cari açık milli gelirin % 4’ünün altına düşecek. Kutulardaki paraları değil, yoksulluğu yok edeceğiz ve sıfırlayacağız. İmalat sanayii ihracatında yüksek ve orta yüksek teknolojili ürün payımız % 60 olacak, kendi ihtiyaçlarını kendisi karşılayan, fazla ara mal ithal etmeyen bir ülke konumuna geleceğiz. Yerli sanayinin gelişmesine ve büyümesini teşvik edeceğiz.

CHP KISA VADEDE NELER YAPACAK?

Bu 5 temel hedefi başarmak için, ilk etapta OHAL’i kaldıracağız, kurumların itibarını yeniden sağlayacak, yargı bağımsızlığını geri getirecek,herkesin hukuk güvenliği olacak. Merkez Bankası’nın özerkliğini tanıyacak, devlet yönetiminde liyakati esas alacak, katma değeri yüksek ürüne yatırım yapan bir eğitim sistemi izleyeceğiz. Meclisin elinden alınan yetkileri geri verecek, yasamanın gücünü geri kazandıracağız,kuvvetler ayrılığını mutlaka tesis edeceğiz.

Ekonomide yaşanan aşırı ısınma göz önüne alınarak ilk yıl büyüme hedefi makul seviyede olacaktır. Orta vadede verimlilik artışına, teknolojiye, temiz enerji kaynaklarına ve insana yatırıma dayalı büyüyeceğiz. Güneş enerjisini çok önemsiyoruz, güneş enerji teknolojisini üreten, ihraç eden, her alanda güneşin değerlendirildiği bir bir sistem oluşturacağız.

EKONOMİDE 5 TEMEL AMACIMIZ VAR

Orta ve uzun vadede 5 ana amacımız var: 1. Katma değeri yüksek mal ve hizmet üretiminde uzmanlaşmak, 2. İşgücünün niteliğini yükseltmek ve ücretleri artırmak, 3. İşletmelerin yapısını sağlıklı dönüştürüp uzun vadeli çalışan, ekonomik kırılganlıklara karşı sağlam durabilen, özkaynaklarıyla büyüyebilen, ithalatı azaltmış, markalaşan bir KOBİ ve sanayi sektörü yaratmak, 4. Kişi başına gelirde 80 kata kadar yakın fark yaşayan bölgelerimizde bölgesel eşitsizlikleri gidermek, 5. Yoksulluğu yok etmek için aile Sigortasını tabana yaymak.

Öncelikle Türkiye ekonomisini içine kıstırıldığı cendereden çıkaracağız. Korku ve umutsuzluğa karşı; güven ve dayanışma ruhuyla de- ğişimi yöneteceğiz, geleceğimizi inşa edeceğiz. Büyürken adil bölüşeceğiz. Aşsızlık kader, işsizlik çile olmaktan çıkacak.

TÜRKİYE’YE TEKNOLOJİ BAHARI GELECEK

KOBİ’ler öncelikli olmak üzere şirketlere yönelik mevcut teşvikleri daha kapsamlı ve etkin kullanacağız. Sosyal işletmeler ve KOBİ güç birlikleri özendirilecektir. Dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 odaklı bir büyüme vizyonu, derhal tüm kamu politikalarında ana eksen olacaktır. Özgür ve hızlı İnternet ortamı, AR-GE teşvikleri, yaratıcı, girişimci gençlere yönelik politikalar ve insan kaynağımıza yatırım, tüm kamu politikalarına hakim olacaktır.

VATANDAŞ DEĞİL DEVLET TASARRUF YAPACAK

Acil adımlarımızdan biri tasarruftur. 25 Haziran’dan itibaren vatandaş değil, devlet kemer sıkacak. Saltanata ve yolsuzluğa son vereceğiz.Siyasi istikrarla güvenlik harcamaları düşürülecek. Vergi reformu ile kayıtdışılığı azaltacak ve vergi adaleti sağlayacağız. Kamu İhale Kanunu baştan yazılacak, o kanunda istisnalar kural haline gelmeyecek.

AİLE SİGORTASIYLA ADALET GELECEK

Asgari ücret net 2.200 lira seviyesine çıkarılacak, Aile Sigortası uygulaması ile tüm yoksullar sağlık güvencesine kavuşturulacaktır. Kadın istihdamı ve girişimciliği için teşvik ve vergi kolaylıkları hızla yürürlüğe girecektir. Her mahallede kamu, belediye ve özel kuruluşlar eliyle, çalışan anneler için kreşler yaygınlaştırılacaktır. Avrupa Birliği tam üyelik süreci yeniden canlandırılacaktır. Üreticilerimizin çıkarlarını gözeten bir Gümrük Birliği revizyonu ile Avrupa’yla daha sağlıklı ekonomik ilişkiler kurulacak, ülkemiz yatırımlar için cazibe merkezi olacaktır. Herkesin güvenle yatırım yapabileceği, yabancı sermaye akışını sağlayan itibarlı ve güvenli bir Türkiye yaratacağız.

Bu Haberler Kaçmaz!

Çocukların yüzde 30’u kabızlıktan yakınıyor

Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Meltem Uğraş, çocukların yaklaşık yüzde 30’unun, polikliniklere başvuran çocukların ise yüzde 1 ila 2'sinin kabızlıktan yakındığını vurguladı.