Türkiye ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.8 küçüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH), 2016 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla 655 milyar 400 milyon lira oldu.

Bu dönemler itibarıyla, gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetlerden, tarım sektörünün toplam katma değeri, yüzde 7.7, sanayi sektörünün toplam katma değeri yüzde 1.4, ve hizmetler sektörünün toplam katma değeri yüzde 8.4 azalırken, inşaat sektörünün toplam katma değeri yüzde 1.4 arttı.

TÜİK verilerine göre, hanehalklarının nihai tüketim harcamaları, 2016 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3.2 azalırken, devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 23.8 arttı. Aynı dönemde gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 0.6 azaldı.

Mal ve hizmet ihracatı, 2016 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7.0 azaldı, ithalatı ise yüzde 4.3 arttı.