Ankara Miletvekili ve CHP Grup Başkanvekili Levent GÖK, “Ülkemizde açlık ve yoksulluk sınırları altında hayatta kalma mücadelesi veren milyonlarca yurttaşımız varken temel besleyici özelliği tartışmasız olan besinlerin başında gelen  ekmek israfının önlenmesi kaçınılmazdır.” dedi.

Ankara Miletvekili ve CHP Grup Başkanvekili Levent GÖK, “Ekmekte israfın bir nedeni olarak satın alınan ekmeklerin tamamının tüketilemeyişi öne çıkmış, bu nedenle ekmeklerde gramaj çeşitliliğini sağlamak üzere ön görülen düzenlemeler gerçekleştirilmiş olmasına karşın ekmek  israfı rahatsız edici boyutlarda devam etmiştir.
Buğday öğütülürken tamamının kullanılmayıp bir kısmının kepek olarak ayrılması yerine, tam buğday ununa geçişin sağlanması gerektiği işaret edilmişse de israf sürmüştür.” tespitlerinde bulunan GÖK,
“Tüketicilerin de esnaf ve sanatkarların da korunmalarını sağlayarak ekmek israfını önleyecek yolların bulunması gerekir. Bu görev devletindir.” diyerek, “Ekmekte israfa neden olduğu ileri sürülen bir yığın etkenin ve çözüm yollarının bulunması için fırınlarda, ekmek fabrikalarında, hastanelerde, okul ve yurtlarda, bakanlıklarda, belediyelerde ekmek israfının devlet ve sivil inisiyatif gruplarının katkısını sağlamak üzere bir Meclis Araştırması açılması zorunludur.” dedi.
Ülkemizde açlık ve yoksulluk sınırları altında hayatta kalma mücadelesi veren milyonlarca yurttaşımız varken temel besleyici özelliği tartışmasız olan besinlerin başında gelen  ekmek israfının önlenmesi kaçınılmazdır.
Ekmeğin üretilmesi, tüketilmesi aşamalarında yapılan büyük israfların önlenmesi geçmiş yıllarda çok konuşulmuş olmasına, kimi önlemler saptanmış olmasına karşın gerekli önlemlerin alınmasında ciddi ve kararlı davranılmadığı için  israfın daha da büyüdüğü, büyük bir bölümü ruhsatsız fırınların ürettiği ihtiyaç fazlası ekmeklerin değerlendirilmesi konusunda dahi gereken önlemlerin alınmadığı, düzenlemelerin yapılmadığı tüm tarafların yaşadığı acı bir gerçektir.
Ekmekte israfın bir nedeni olarak satın alınan ekmeklerin tamamının tüketilemeyişi öne çıkmış, bu nedenle ekmeklerde gramaj çeşitliliğini sağlamak üzere ön görülen düzenlemeler gerçekleştirilmiş olmasına karşın ekmek  israfı rahatsız edici boyutlarda devam etmiştir.
Buğday öğütülürken tamamının kullanılmayıp bir kısmının kepek olarak ayrılması yerine, tam buğday ununa geçişin sağlanması gerektiği işaret edilmişse de israf sürmüştür.
Tüketicilerin de esnaf ve sanatkarların da korunmalarını sağlayarak ekmek israfını önleyecek yolların bulunması gerekir. Bu görev devletindir.
Devlet bu görevini yerine getirirken  kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları da düzenlemelidir.