Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, eğitim harcamaları yüzde 12,2 artarak 135 milyar 22 milyon TL oldu.TÜİK, 2015 yılına ilişkin eğitim harcamaları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye’de eğitim harcamaları 2015 yılında bir önceki yıla göre yüzde 12,2 artarak 135 milyar 22 milyon TL oldu.

2015 yılında eğitim harcamalarının en çok arttığı eğitim düzeyleri yüzde 31,0 ile okulöncesi, yüzde 24,6 ile ortaöğretim oldu.

EĞİTİM HARCAMASININ GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILAYA ORANI YÜZDE 5,8 OLDU

Türkiye’de eğitim harcamalarının, gayri safi yurtiçi hasılaya oranı 2014 yılında yüzde 5,9 iken, 2015 yılında yüzde 5,8 oldu.
-EĞİTİM HARCAMALARININ YÜZDE 74,3’Ü DEVLET TARAFINDAN FİNANSE EDİLDİ-
Türkiye’de 2015 yılında yapılan eğitim harcamalarının yüzde 74,3’ü devlet tarafından finanse edildi. Eğitim harcamaları içerisinde hanehalklarının yaptığı harcamaların payı ise yüzde 18,7 oldu.

DEVLET VE ÖZEL KURUMLAR EN BÜYÜK EĞİTİM HARCAMASINI YÜKSEKÖĞRETİME YAPTI

Toplam harcamaların en büyük kısmı yükseköğretim düzeyinde gerçekleştirilmekle birlikte, devlet kurumlarınca yapılan harcamaların yüzde 29,5’i olan 26 milyar 176 milyon TL ilkokul, yüzde 28,4’ü olan 25 milyar 223 milyon TL yükseköğretim oluşturdu. Özel kurumlarca yapılan harcamaların ise yüzde 47,2’si olan 10 milyar 299 milyon TL ortaöğretime, yüzde 40’ı olan 8 milyar 727 milyon TL yükseköğretime yapıldı.

ÖĞRENCİ BAŞINA EĞİTİM HARCAMASI 6 BİN 472 TL OLDU

Türkiye’de öğrenci başına yapılan eğitim harcaması 2014 yılında 5 bin 778 TL olurken, 2015 yılında ise 6 bin 472 TL olarak gerçekleşti.

ÖĞRENCİ BAŞINA EN ÇOK HARCAMA YÜKSEKÖĞRETİME YAPILDI

Eğitim düzeylerine göre değerlendirildiğinde, 2015 yılında öğrenci başına harcamanın en yüksek olduğu eğitim düzeyi 12 bin 259 TL ile yükseköğretim oldu.

ÖĞRENCİ BAŞINA HARCAMANIN EN ÇOK ARTTIĞI EĞİTİM DÜZEYİ OKULÖNCESİ OLDU

Öğrenci başına toplam eğitim harcaması bir önceki yıla göre yüzde 12,0 arttı. Eğitim harcamalarının 2015 yılında 2014 yılına göre en fazla artış gösterdiği eğitim düzeyi ise yüzde 25,4 ile okulöncesi oldu. Bunu yüzde 22,7 ile ortaokul takip etti.