“Ulusal Egemenlik” kavramı, devletin gücü olan egemenliğin doğrudan halkta olmasıdır. Böylece halk meclis ve onu oluşturan demokratik seçimlerle egemenliğini yürütür, kendisi için en uygun olan yönetimi belirler.
Dünya üzerinde çoğu ülkelerde bu tür yönetimler vardır. Bazı ülkelerde ise, kurucu ve yönetici güç bazı kişilerin elindedir. Demokratik olmayan yöntemlerle seçilen göstermelik bir meclis, yönetici gücün istekleri doğrultusunda kararlar alır.
Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, “Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir” diyerek bu yönetim şekline vurgu yapmış ve ulusumuzun kendini yönetmesini sağlamaya çalışmıştır. Atatürk’ün oluşturduğu bu ilkenin dışına çıkılmasına asla izin vermeyeceğimizi belirtir, halkın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını yürekten kutlarım.