Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Direktörü Jean-Patrick Marquet ile Finansal Kuruluşlar Direktörü Noel Edison, Borsa İstanbul’un uluslararası bir finansal merkez olma yanında kendisini bölge ekonomisi için bir lokomotif haline getirme potansiyeline sahip bulunduğunu bildirdi.

Marquet ve Edison, Türkiye’nin 1923’teki kuruluşundan bu yana en zor dönemlerinden birinden geçtiğini belirterek, “Kaçınılmaz biçimde bu, ekonomiye yardımcı değil. Yeni hükümetin reform taahhütleri memnuniyetle karşılanmıştı; anahtar testi ise niyetlerin somut önlemler haline gelmesi oluşturacak.
“TÜRKİYE EN ZOR DÖNEMLERİNİN
BİRİNDEN GEÇİYOR”
İki EBRD yöneticisi, Financial Times’ın ekonomi blogunda “Sermaye Piyasası Şimdi, Türkiye İçin Neden Her Zamankinden Önemli?” başlıklı bir makale kaleme aldı. Makalede, “Ciddi jeopolitik gerilim sarmalına sokan şiddetli bölgesel krizlere doğrudan maruz kalan Türkiye Cumhuriyeti 1923’teki kuruluşundan bu yana en zor dönemlerinin birinden geçiyor. Kaçınılmaz biçimde bu, ekonomiye yardımcı değil. Yeni hükümetin reform taahhütleri memnuniyetle karşılanmıştı; anahtar testi ise niyetlerin somut önlemler haline gelmesi oluşturacak. Şu anda bu her zaman olduğundan daha acil ve hızla hareket, kararlı hareket kadar önemli olacak” denildi.
-“İSTANBUL BÖLGENİN LOKOMOTİFİ, DUBAİ VE SİNGAPUR ÖNEMİNDE OLABİLİR”-
Türk ekonomisinin potansiyelini artırmak için kritik alanlardan birinin sermaye piyasalarının gelişmesi olduğuna değinen Marquet ve Edison, “Bunun en büyük önkoşulu güçlü, likit ve çekici bir borsa. Türkiye’nin tek borsa varlığı olarak Borsa İstanbul uluslararası bir finansal merkez olma yanında kendisini bölge ekonomisi için bir lokomotif haline getirme potansiyeline sahip” dedi.
“BORSA’NIN DÜNYA 31’İNCİLİĞİNDEN HIZLA YÜKSELME İMKÂNI VAR”
GSYH’nın yüzde 25’ten azını temsil eden 200 milyar dolara yakın piyasa kapitalizasyonuyla (kıyaslanırsa Almanya’nınki yüzde 45, İngiltere’ninki yüzde 210) İstanbul menkul kıymetler borsası şu anda dünyanın en büyük 31’inci borsası. Planlanan reformlarla sıralamada hızla yükselmek için gerçek bir imkân var.
TÜRKİYE’NİN DAHA DA İLERLEMESİ İÇİN…
“Borç sermayesi piyasaları, Türk şirketleri ve borsanın gelişimi için aynı derecede önemli. Özel mülkiyette kalmaya istekli ve büyüme ya da inovasyon amaçlı finansman arayan şirketler için EBRD, Borsa İstanbul’da arz edilen Türk lirası cinsinden tahvillere yatırım yapacağı bir program ortaya koydu.Yatırımımız daha fazla şeffaflık ve daha uzun vade şartıyla gelecek ve uluslararası yatırımcılar için bir katalizör olacak.
ÇALKANTILI SULAR ÜZERİNDE BİR KÖPRÜ…-
77 milyon nüfusuyla Türkiye’nin iç piyasası yatırımcılar için dev potansiyel barındırıyor. Ama vaad ettiği bunun çok ötesine geçiyor. Ülkenin bölgeye geniş bir tarihi, kültürel ve ekonomik bağlara sahip. İstanbul, kentin bir bölümünün Avrupa’da diğer bölümünün Asya’da olmasıyla bizzat bu eşsizliğin simgesi. Türkiye bu uçurum üzerinde bir köprü olabileceğini sergiledi. Ekonomik açısından bakıldığında ise Borsa İstanbul, bu geçit için Boğaz üzerinde bir köprü haline gelme potansiyeline sahip.”