72 ülke,  kronik olarak yetersiz beslenen nüfusu yarı yarıya azaltmayı amaçlayan Binyıl Kalkınma hedefine ulaştı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel açlığın 800 milyonun altına düştüğünü, sıradaki hedefin ise açlığın tamamen sona erdirilmesi olduğunu açıkladı.

BM’nin her yıl çıkardığı açlık raporuna göre (Dünyada Gıda Güvencesizliğinin Durumu 2015, SOFI 2015) dünyada aç olan insanların sayısı 795 milyona düştü. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Uluslararası Tarımsal Yatırım Fonu (IFAD) ve Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından bugün yayınlanan raporda, bu sayının yaklaşık olarak her dokuz kişiden birine denk geldiği ve 1990-92 yıllarındaki açlık verilerinden 216 milyon daha az olduğu belirtildi.
Sağlıklı ve aktif bir hayat sürdürmek için yeterli gıda tüketemeyen insanların oranını ölçen “yetersiz beslenme oranı”, 1990-92’den beri yüzde 23.3’ten yüzde 12.9’a indi.  FAO tarafından gözlemlenen 129 ülkenin 72’si, yetersiz beslenme oranının 2015 itibariyle yarıya indirilmesini amaçlayan Binyıl Kalkınma Hedefleri’ne (MDG) ulaşmayı başardı, gelişmekte olan bölgeler bütün olarak hedefe ulaşmayı küçük bir farkla kaçırdı. Buna ek olarak, 1996’daki Dünya Gıda Zirvesi’nde konulan daha zorlu hedefe (2015 itibariyle yetersiz beslenen insan sayısının yarıya indirilmesi) 29 ülke ulaşabildi.
FAO Genel Direktörü Jose Graziano da Silva, “MDG açlık hedeflerinin büyük oranda başarılmış olması, açlığın kendi yaşam süremizde sona erdirilebileceğini gösteriyor. Biz Sıfır Açlık nesli olmalıyız. Bu hedef, tüm tarımsal politikaları iyileştirme çabalarımıza ve gelecek sene ilan edilecek yeni sürdürülebilir kalkınma gündemine entegre olmalı” dedi.
-24 AFRİKA ÜLKESİ GIDA
KRİZİYLE KARŞI KARŞIYA-
2015’te gıda güvenliği hedeflerini başarmak için kaydedilen ilerleme son yıllarda zorlu küresel ekonomik koşullar nedeniyle sekteye uğradı. Zorlu hava koşulları, doğal felaketler, politik istikrarsızlık ve iç karışıklık ilerlemeyi yavaşlatan nedenler arasında gösteriliyor. Bugün, 24 Afrika ülkesi gıda kriziyle karşı karşıya, bu sayı 1990’lardakinin iki katı. Dünyanın her yetersiz beslenen beş kişisinden biri istikrarsız yönetimlerin, ölüm ve hastalıklara karşı aşırı korunmasız nüfusların olduğu kriz koşullarında yaşıyor.
SOFI 2015, son 30 yıldır krizlerin; felaketle sonuçlanan, kısa dönemli, şiddetli ve görünür olma durumundan uzun süre devam eden bir rutine evrildiğine dikkat çekiyor. İklim değişikliğiyle birlikte doğal felaketler, çatışmalar ve finansal krizler bu durumu kötüleştiren etkenler arasında.