Dünya Bankası’nın “Tarım Sektörünün Etkinleştirilmesi 2016 (Enabling the Business of Agriculture –EBA- 2016) raporu yayımlandı. Raporda dünyanın tüm bölgelerinden ve tüm gelir gruplarından 40 ülke tarım sektörlerinin gelişmişlikleri itibarıyla değerlendirildi.

Ülkelerin tarım sektörlerine, “Tohum, Gübre, Makineleşme, Finansman, Piyasalar ve Nakliye” açılarından puan verildi.
TARIM PİYASASININ GELİŞMİŞLİĞİ
ORTALAMA ÖRNEĞİN ALTINDA
Tarım sektörünün gelişmişliğini gösteren bileşenlerden “Tohum, Gübre, Makineleşme, Finansman ve Nakliye” kategorilerinde Türkiye örnek ülke ortalamasının üzerinde bir gelişmişliğe ulaştı. Ancak tarımsal ürünlerin üretim, pazarlama ve ihracatında karşılaşılan düzenleyici engelleri ölçen, bitki koruma koşullarının yeterliliğini değerlendiren “Piyasalar” kategorisinde ise Türkiye örnek ülke ortalamasının altında kaldı.
 TOHUM GELİŞTİRME VE SERTİFİKALANDIRILMASI
EBA “Tohum” göstergeleri ülkelerin tohum tescili, geliştirilmesi ve sertifikalandırılması etkinliğini ortaya koyuyor. Raporda tohum göstergeleri konusunda “Genelde ülkeler, bitki yetiştiricilerinin haklarının korunması, genetik materyale ve başlangıç seviyesi tohuma erişim ile kalite kontrolüne odaklanan tohum geliştirme ve tohum sertifikalandırmada daha iyi. Ancak Bengladeş, Burkino Faso, Fildişi Sahili, Etyopya, Gana, Kenya, Lao Demokratik Halk Cumhuriyeti, Nepal, Nikaragua ve Türkiye’nin (daha zorlu olduğu kanıtlanan) tohum tescil göstergeleri daha yüksek” denildi.
Türkiye “Tohum” sektörünün niteliği açısından 40 ülke arasında 11’inci oldu. İlk sıralarda Şili, Filipinler, Danimarka, Fas, İspanya, Polonya gibi ülkeler yer aldı.
GÜBRE İHTİYACININ KARŞILANMASI
EBA raporuna göre Türkiye; Bolivya, Bosna Hersek, Kolombiya, Danimarka, Yunanistan, Polonya, İspanya, Kenya ve Ruanda ile birlikte gübre ithalat şartları açısından en iyi uygulayıcılar oldu. Gübre göstergeleri gübre ürünlerinin kalite kontrolü, ithalatı ve tesciliyle ilgili kanun ve düzenlemelerin niteliğini ölçtü.
Türkiye tarımsal gübrede gelişmişlik açısından 40 ülke arasında 16’ncı çıktı.
TÜRKİYE TARIMDA MAKİNELEŞMEDE 10’UNCU
Dünya Bankası EBA raporunda 40 ülke tarımsal makineleşmenin kalitesi açısından da sıralandı. Türkiye 40 ülke arasında 10’uncu oldu. İlk 10 ülke şöyle: Danimarka, Yunanistan, İspanya, Filipinler, Polonya, Rusya, Kırgızistan, Ukrayna, Kenya, Türkiye.Tarımda makineleşmede traktör bayi koşulları, ithalat koşulları ve tarım makinelerinin güvenlik ve standartları göz önüne alındı.
 TARIMIN FİNANSMANINDA TÜRKİYE
40 ÜLKE ARASINDA ÜÇÜNCÜ
EBA finans göstergeleri, tarımda finansal hizmetlere erişimi teşvik eden ve tarım girişimlerinin gelişimini destekleyen kanun ve düzenlemelerin niteliğini ölçtü. Türkiye 40 ülke arasında Kolombiya ve Kırgızistan’dan sonra üçüncü geldi. Finansmanda, Şili, Danimarka, Yunanistan, Polonya, Rusya Federasyon ve İspanya gibi yüksek tarım geliri olan ülkelerin sıralamaya alınmadığı bildirildi.
 TARIM PİYASASI
EBA “Piyasa” göstergeleri ise tarımsal ürünlerin üretim, pazarlama ve ihracatında karşılaşılan düzenleyici engelleri ölçüyor. Piyasa göstergeleri bitki koruma koşullarının yeterliliğini de değerlendiriyor.40 ülke arasında Türkiye bu koşulların yeterliliği açısından 23’üncü sırada yer aldı.
TARIM ÜRÜNLERİNİN NAKLİYESİNDE ÖN SIRALARDA
EBA raporu nakliye göstergeleri ticari karayolu nakliye hizmetleriyle ilgili kanun ve düzenlemelerin niteliğini ölçtü. Yüksek gelirli ülkelerin pazar erişimi ve operasyonlar ile sınır ötesi taşımayı teşvikte daha fazla düzenlemelere sahip olma eğiliminde oldukları belirtilen EBA raporunda, Türkiye kamyon lisansları, sınır ötesi nakliye koşulları itibarıyla 40 ülke arasında beşinci oldu.