“Doğum kontrolü de neymiş” tartışması yine başladı.
Bunu söyleyenlere ben tane tane anlatayım:
-Doğum kontrolü eşlerin aralarında anlaşarak istedikleri zamanda, istedikleri sayıda çocuk sahibi olmaları veya hiç çocuk sahibi olmamalarıdır.
-Eğer doğum kontrolünü yaşamımızdan çıkarırsak kadınlar birer kuluçka makinesinden farksız olurlar ki bu insan haklarına aykırıdır.
-Doğurganlık döneminde bir kadının 20’den fazla çocuğunun olması mümkündür. Ama bunun gerçekleşmesi onun ve çocukların sağlığını altüst edeceği gibi ailenin ve toplumun mutluluğuna da engeldir.
***
-“Ailelerin kendi büyüklüklerini belirleme özgürlüğü” üyesi bulunduğumuz Birleşmiş Milletler tarafından bir hak olarak kabul edilmiştir.
-“Doğum kontrolü de neymiş” demek bu hakkın ihlalidir.
-Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı’nda kadının aile planlaması yöntemleri konusunda bilgi sahibi olma ve bu yöntemlere ulaşabilme hakkı olduğu açıkça belirtilip kayıt altına alınmıştır.
***
-Anayasamızın 41. Maddesi de şöyle diyor:
“Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar.”
-Yani, çocuk yapmak istemeyen ailelere doğum kontrolü konusunda yardımcı olmak, sağlık hizmeti, ilaç ve cihaz desteği sağlamak Devlete Anayasa ile görev olarak verilmiştir.
***
Gelelim olayın bir diğer boyutuna:

Ben Türkiye’nin nüfusunun hızlı olmasa da artmasından yanayım.
Güçlü bir devlet olabilmek için bunun gerekli olduğuna inanıyorum.
Benim karşı çıktığım nüfus artsın diye kadınları istemleri dışında doğum yapmaya zorlamaktır.
***
Bilmem anlatabildim mi?