10 yıldan fazla süreli ithalat (Spot LNG) lisans başvurusunda bulunan ancak Kurul tarafından 10 yıl süreli ithalat lisansı verilen tüzel kişilerin 31 Aralık 2015 tarihine kadar başvuruda bulunmaları halinde mevcut lisansları; ilk lisans başvuruları esnasında talep ettikleri süre için olacak şekilde lisans tadil bedeli alınmaksızın Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı tarafından tadil edilecek.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, lisanslar hiçbir surette devredilemeyecek. Ancak, tüzel kişilerin birleşmesi neticesinde hükmi şahsiyeti sona eren tüzel kişi veya kişilerin sahip olduğu lisanslar külli halefiyet yoluyla devralan tüzel kişiye geçecek. Kurum tarafından yapılacak inceleme neticesinde, devralan tüzel kişinin lisans sahibi olmasına engel bir durum olmadığına Kurul tarafından karar verilmesi halinde, ilgili lisanslar devralan tüzel kişi adına tadil edilecek. Bu durum, lisansların devri anlamına gelmeyecek.
Maddi hatalardan kaynaklanan tadiller ile Kurum tarafından resen yapılan tadillerden lisans tadil ücreti alınmayacak. Ayrıca, tüm lisanslar için maddi hatalardan kaynaklanan tadiller, CNG (satış) lisanslarında tesis adresinde yapılacak değişikliklere ilişkin tadiller hariç CNG ve iletim (LNG) lisanslarında yapılacak diğer tüm tadiller, tüm lisanslar için; hisse devri, birleşme ve ana sözleşmede yer alan faaliyet konusu değişikliği işlemleri hakkında Kurul onayının alınması sonrasında yapılacak tadiller, Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı tarafından sonuçlandırılacak. Daire Başkanlığınca yapılacak olan tadillerde, Kurum tarafından bildirimin yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde lisans tadil ücretinin Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belgenin Kuruma ibraz edilmesi kaydıyla lisans tadil edilecek. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde lisans tadili talebi reddedilmiş sayılacak.
Tüzel kişinin lisansına işlenmiş yüzde 10 ve üzeri pay sahibi gerçek veya tüzel kişi ortaklarının pay oranlarında, hisse devirleri nedeniyle değişiklik olması halinde yapılacak lisans tadilinden, lisans tadil ücreti alınmayacak ve bu kapsamdaki lisans tadilleri Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı tarafından sonuçlandırılacak.

FACEBOOK YORUMLARI