DİSK Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) tarafından hazırlanan Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Raporuna göre, enflasyon çeşitli gelir ve tüketim grupları için farklı sonuçlar yarattı.

DİSK Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Raporu Temmuz 2016 Dönem Raporunu açıkladı. Raporunun sonuçlarına göre TÜİK tarafından yüzde 1,16 olarak açıklanan aylık Tüketici Fiyat Endeksi’ndeki artış, yevmiyeli olarak çalışanlar için yüzde 1,45 olarak gerçekleşirken, işverenler için yüzde 0,93 olarak gerçekleşti. Mesleğe göre aylık enflasyondan en çok etkilenenler yüzde 1,41 ile “Nitelikli Tarım, Ormancılık ve Su Ürünleri Çalışanları” olurken, en az etkilenenler 0,72 ile profesyonel meslek mensupları oldu. En yoksul yüzde 20’lik kesim için enflasyon yüzde 1,48 ile en zengin yüzde 20’lik kesimin yaklaşık 0,65 puan üzerinde gerçekleşti.

BİSAM tarafından yapılan açıklamaya göre AKP hükümetleri döneminde enflasyon çeşitli gelir ve tüketim grupları için farklı sonuçlar yarattı. Buna göre, Temmuz 2003-Temmuz 2016 dönemleri arasında genel TÜFE yüzde 183 artış gösterirken bu oran düzenli ücretlilerde yüzde 201, nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar için yüzde 211, temel gelir kaynağı ücret ve yevmiye olanlar için yüzde 202, nüfusun en yoksul yüzde 20’lik kesimi için yüzde 212 oldu. En zengin yüzde 20’lik dilim için ise enflasyon yüzde 197 olarak gerçekleşti. Buna göre enflasyon yoksulu daha fazla vurdu.

-“ENFLASYONDAKİ HAREKETLER DOĞRUDAN DOĞRUYA ALIM GÜCÜNE ETKİ EDER”-

Raporda enflasyondaki hareketlerin doğrudan doğruya alım gücüne etki eden bir role sahip olduğuna dikkat çekilerek, kişinin kendi yaptığı harcama kalemlerindeki fiyat artışları ile resmi Tüketici Fiyat Endeksi arasındaki farkın istatistiklere yansımayan bir yoksulluğa neden olduğu vurgulandı. Raporda ayrıca şu önerilere yer verildi:

-“Ücret artışlarında dikkate alınacak ayrı bir endeks oluşturulmalıdır
-Fiyatı sistematik olarak gerileyen teknolojik ürünler mal sepetinden çıkartılmalıdır.
-Toplum tarafından yaygın olarak kullanılmadığı halde, yüksek değer taşıdığı için ciddi bir biçimde enflasyonu etkileyen ürünler mal sepetinde yer almamalıdır.
-“SEPET DEĞİŞİMDE SENDİKALARIN DA ONAYI ALINSIN”-
-Her türlü subjektif müdahaleye açık olan yıllık sepet değişimi konusunda, sendikaların da onayının alınması sağlamalıdır.
-İstatistik konseyinin kapsamı genişletilerek emek örgütlerinin katılımı ve denetimi sağlanmalıdır.
-Hükümet mensuplarının TÜİK’e müdahalesi anlamına gelecek yaklaşımlardan uzak durmaları sağlanmalıdır.
-Enflasyon hesaplamasında yukarıda belirtilen unsurlardan kaynaklı yaşanan gelir kayıpları giderilmelidir.”