Dışişleri Bakanlığı, Batı Trakya Türk azınlığını “Müslüman azınlık” olarak niteleyen üst düzey Yunan yetkililere tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç,  AB üyesi olan Yunanistan’da yetkililerin kendi yükümlülüklerini görmezden geldiğine dikkat çekerek  “Batı Trakya Türk azınlığının mevcut durumu, Yunan makamların açıklamalarına yansıyan iyimser bakış açısından çok uzak bir noktada bulunmaktadır” eleştirisinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Yunanistan makamlarının Batı Trakya Türk azınlığına ilişkin açıklamaları konusundaki bir soruyu yanıtlarken son günlerde üst düzey Yunan yetkililerin grubu “Müslüman azınlık” olarak nitelendirdiklerine, Batı Trakya Türk azınlığının AB üyesi olan Yunanistan’da tüm haklardan yararlandıklarını ileri sürdüklerine ve  hatta kendi yükümlülüklerini görmezden gelerek, azınlığın devlete karşı yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini dile getirdiklerine dikkat çekti.
Bilgiç, şunları söyledi: “Bu çerçevede, Yunanistan’ın azınlığın etnik kimliğine saygı göstermesi, adlarında ‘Türk’ kelimesi geçtiği için yasakladığı sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili sekiz yıldır uygulamadığı Avrupa  İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulaması; azınlık anaokulları ve diğer seviyelerde azınlık okulları açma taleplerini karşılaması; azınlığın seçtiği müftüleri tanıması ve dini özgürlüklerine yönelik müdahalelerde bulunmaması;  azınlığın vakıf idareleri ve vakıf malları üzerinde tam söz hakkına sahip olmalarını temin etmesi; Yunan Vatandaşlık Yasası’nın ilga edilmiş olan 19. maddesi bağlamında vatandaşlıktan çıkartılan azınlık mensuplarını yeniden vatandaşlığa alması, Batı Trakya Türk azınlığının en temel beklentileri olarak ortaya çıkmaktadır.”