Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memur alımı mülakatlarında “liste” olduğu iddialarını yalanladı. Dışişleri Bakanı, mülakatlarda kullanılmak üzere tanzim veya istifade edilen herhangi bir liste bulunmadığını bildirdi.

-LİSTE İDDİALARINI SORDU-

CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, soru önergesinde “bakanlığın işe alımlarının mülakat safhasında listeler hazırlandığı ve memur alımlarının oluşturulan listeler üzerinden gerçekleştirildiği” iddialarını sordu.

– “HERHANGİ BİR LİSTE BULUNMAMAKTADIR”-

Soru önergesini yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bakanlığım işleyişinde münhal bulunan tüm kadrolar açısından gerçekleştirilen memur alımı ve mülakat işlemleri, Dışişleri Bakanlığının kuruluş ve görevlerini düzenleyen 6004 sayılı Kanun ile yürürlükteki mevzuatın sair amir hükümleri tahtında gerçekleştirilmekte olup, bahsekonu mülakatlarda kullanılmak üzere tanzim veya istifade edilen herhangi bir liste bulunmamaktadır” dedi. Dışişleri Bakanı, mevcudiyeti sözkonusu olmayan birtakım listelere istinaden ileri sürüldüğü belirtilen iddiaların gerçeği yansıtmadığını, kariyer memur alımlarında esas alınan yegane ölçütün Devlet Memurları Kanununda düzenlenen ehliyet ve liyakat ilkeleri tahtında, adayların yazılı ve sözlü kavrayış, ifade ve muhakeme becerileri olduğunu söyledi.
Dışişleri Bakanı, merkez memuru alımlarının ise yine mezkur mevzuat hükümleri uyarınca, adayların KPSS puanları doğrultusunda tabi tutuldukları merkezi atama usulüne göre yapılmakta olduğunu, bu itibarla herhangi bir ayrımcılığın varlık ve tatbikinin mümkün olmadığını açıkladı. (ANKA)