Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kısa vadeli dış borç stoku 2016 Kasım sonu itibarıyla, 2015 yıl sonuna göre yüzde 1,5 oranında azalışla 100,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

TCMB, 2016 yılı Kasım ayına ilişkin kısa vadeli dış borç gelişmelerini açıkladı. Buna göre 2016 Kasım sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2015 yıl sonuna göre yüzde 1,5 oranında azalışla 100,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 6,9 oranında azalarak 60,5 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 8,0 oranında artarak 40,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2015 yıl sonuna göre yüzde 30,6 oranında azalışla 15,8 milyar dolar, yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 5,0 oranında azalarak 14,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Banka mevduatı, 2015 yıl sonuna göre yüzde 1,3 oranında artışla 17,6 milyar dolar ve yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları 2015 yıl sonuna göre yüzde 31,5 oranında artarak 12,6 milyar dolar oldu.
Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2015 yıl sonuna göre yüzde 6,5 oranında artışla 31,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Borçlu bazında incelendiğinde, çoğunluğu kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2015 yıl sonuna göre yüzde 15,3 oranında artarak 16,8 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 4,2 oranında azalarak 83,9 milyar dolar oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 3 düzeyinde azalarak 49,8 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 2,4 artarak 50,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2015 yılı sonunda 1,9 milyar dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları da yüzde 79,4 azalışla 2016 Kasım sonu itibarıyla 384 milyon dolar oldu. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 476 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 51’i ABD doları, yüzde 30,6’sı Avro, yüzde 15,6’sı TL ve yüzde 2,8’i diğer döviz cinslerinden oluştu.

2016 Kasım sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 163,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 19 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün, yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde Kamu Sektörü’nün yüzde 15,5, Merkez Bankası’nın yüzde 0,5, Özel Sektör’ün ise yüzde 84 oranında paya sahip olduğu gözlendi.