Ana Sayfa Güncel Devrimleri ile benim Atatürk’üm

Devrimleri ile benim Atatürk’üm

189
PAYLAŞ

Yüzyılın dehası denmesi boşuna değildir. 19 Mayıs 1919’da başlayan Kurtuluş savaşının Başkomutanı Benim Atatürk’üm bakın hangi devrimlere imza attı:

Siyasal Devrimleri
– Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)
– Cumhuriyet’in İlanı (29 Ekim 1923)
– Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)
Hukuk Devrimleri
– Teşkilatı Esasiye Kanunu (1921)
– 1924 Anayasası
– Şeriyye Mahkemelerinin Kapatılması (1924)
– Medeni Kanunun Kabulü (1926)
– Türk Ceza Kanunu (1926)
– Mecellenin Kaldırılması (1924-1937)
Eğitim ve Kültür Devrimleri
– Millet Mekteplerinin Açılması (1928)
– Öğretimin Birleştirilmesi (1924)
– Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun (1926)
– Medreselerin Kapatılması (1926)
– Güzel Sanatlarda Yapılan Yenilikler (1928)
– Harf Devrimi (1928)
– Türk Tarih Kurumu’nun Kurulması (1931)
– Türk Dil Kurumu’nun Kurulması (1932)
– Üniversite Reformu (1933)
Ekonomik Devrimleri
– İzmir İktisat Kongresi (17 Şubat 1923)
– Aşar(Öşür) Vergisinin Kaldırılması (17 Şubat 1925)
– Çiftçinin Özendirilmesi(1925)
– Örnek Çiftliklerin Kurulması (1925)
– Tarım Kredi Kooperatifleri’nin Kurulması (1925)
– Kabotaj Kanunu (1 Temmuz 1926)
– Sanayi Teşvik Kanunu (28 Mayıs 1927)
1-I. ve II. Kalkınma Planları (1933, 1937)
2-Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün Kurulması (1933)
3-Ticaret ve Sanayi Odalarının Kurulması (1935)
– Sağlık Hizmetleri Alanında Yapılan reformlar
Toplumsal Devrimleri
– Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması (30 Kasım1925)
– Kılık ve Kıyafette Değişiklik (1925-1934)
– Takvim, Saat ve Ölçülerde Yapılan Değişiklikler (1925-1935)
– Soyadı Kanunu (21 Haziran 1934)
– Türk Kadınının Medeni ve Siyasi Haklarına kavuşması (1926-1934)
– Şapka kanunu (25 Kasım 1925)
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusudur Benim Atatürk’üm,
İzindeyim, devrimlerinin yılmaz bekçisiyim Benim Atatürk’üm.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...

Reklam