Müjdemi isterim dostlar.
Yeni emniyet tedbirlerine uygun olarak pasaportlarımızın yenilenmesi gerekeceği açıklandı.
Daha önce de nüfus cüzdanları ile ehliyetlerin zorunlu olarak değiştirilecekleri açıklandı.

Şimdi hepimiz;
Yeni nüfus cüzdanları için
Yeni ehliyetler için
Yeni Pasaportlar, için devlet dairelerine 3 kez taşınacağız.
Çalışanlar, esnaf sanatkar, emekliler 3 gün vakit ayıracaklar.
Şimdi size sorarım;
Bu 3 değişikliği de hangi Bakanlığın birimleri yapacak?
İçişleri Bakanlığı değil mi?
Evet bildiniz.
Bu 3 önemli belgede günümüz teknolojilerine uygun güvenlik unsurları taşıyan yongalı (çipli) kartları üzerine basılacak değil mi?
Evet bildiniz.
Peki, şimdi bu düzenlemeyi yapan Hükümete, İçişleri bakanlığına soruyorum:
Bu 3 belgeyi neden tek bir kartta birleştirmediniz?
Vatandaşların tek bir hüviyet kartı kullanmalarının sağlayacağı kolaylığı vakit ve nakit olarak neden düşünmediniz?
Yazık değil mi vatandaşın vaktine, parasına,
Haa para kazanmak, devlet bütçesine katkı sağlamak için yapıyorsanız bu yanlış uygulamayı hemen söyleyeyim ayıp ediyorsunuz.
Her vatandaşın Anayasal hakkıdır Nüfus Cüzdanı, Ehliyet ve Pasaport.
Tek kartta birleştirin makul ödenebilir bir bedel de koyun vatandaşını hiçbir tepkisi olmaz.
3 Belge için 3 ayrı ücret almak haksızlık değil mi?,
Bu 3 belgeyi ayrı ayrı basmak ayrı ayrı cüzdan bedeli istenmek haksızlık değil midir?
Siz bakmayın, medenileşiyoruz, taklit edilemeyen cüzdanlar veriyoruz denilmesine; sadece nüfus cüzdanları için on lira alınsa ve nüfus sayısına çarpılsa, hesabı siz yapın. Ehliyet ve pasaportlardan da yüklüce bir gelir beklendiği de ortada.
Zaten vergi vermekten canı çıkmış bulunan vatandaştan ilave kaynak yaratılması anlamına gelen bu üç değişiklik; ülkemiz ekonomisinin içinde bulunduğu zor durumu da ortaya koyuyor aslında.
Kayıt dışı ekonomiye karşı bir türlü kazanılamayan savaş, devletin gerçek manada vergi toplayamayışının sebebidir. Bu nedenle tükettiğimiz hemen her şey için dolaylı vergi ödemek zorundayız. Dünyanın en yüksek yakıtını, elektriğini de içindeki vergiler yüzünden tüketen biz değil miyiz?
Ekonomiden sorumlu bakan dahi olmak üzere ekonomi kurmayları neden halkımızı yolunacak kaz olarak görmekten bıkmaz? Nüfusun yarısının zaten borç sarmalı içinde olduğunu bilen bu kurmaylar niye bir çözüm üretmez de hazineden hesapsızca harcanan paraları yerine koymak için ille de halka yüklenir; zaten çözümün bu kayıt dışılığı önlemek olduğunu bilirken?
Emin olun ki devlet vatandaşın cebinden elini çekmediği sürece maddi sıkıntılarımız asla son bulmayacaktır!