ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ulvi Can Ünlügenç, son dönemde Türkiye’nin değişik bölgelerinde meydana gelen depremlerin ardından sağlam zeminlerde yönetmeliklere uygun yapılar üretilmesini istedi.
Deprem gibi doğal afetlerin potansiyeli yüksek olan Türkiye’de kaçınılmaz olduğunu anlatan Prof. Dr. Ulvi Can Ünlügenç, “Aktif fay bölgele boyunca hemen her yerde sismik aktiviteler gerçekleşebilir. Bu nedenle, depremle yaşamaya hazırlıklı olmalıyız” dedi. Bu gerçekliğe göre yapı tasarımlarına yönelinmesini isteyen Prof. Dr. Ulvi Can Ünlügenç, “Deprem yönetmeliğinde belirtilen standartlara uygun tarzda, fay hatlarından uzakta yapılaşmaya gidilmelidir” diye konuştu.

1115924_620x410YER VE YAPI UYARISI
Geçmişte yaşanan deprem acılarından ders çıkarılmasını öneren Prof. Dr. Ulvi Can Ünlügenç, şunları kaydetti:
“Depremler yerine yanlış yer seçimi ve yanlış binaların sorgulanması gerekir. Bu nedenle yer kabuğu üzerinde bulunan yerleşim yerlerinin saptanması ve sağlam zeminlerin belirlenmesi için üzerine bina inşa edilecek zeminin jeolojik özelliğinin belirlenmesi önem taşıyor.
Özellikle kalın bir alüvyon çökeltinin olduğu ve yer altı su seviyesi ile ilgili olarak sıvılaşma riskinin yüksek olduğu bölgelerde yapılaşmanın çok daha dikkatli bir şekilde yapılması planlanmalı.”