Saklardın bakışlarını
gözlerimin hapsinden,
Yalvarırdım sana da susardın
bi şey demeden,
İçine sızardı sevdam beyaz
gül demetinde,
Sinemde tüten yangının sen
vardın alevinde.

Omuzundan düşerdi yar güz
sarısı saçların,
Dilimden hiç düşürmezdim
seni,sen anlamazdın.

Yüreğinde esen gamın,uzaktan
duyulurdu,
Sana bahçemde dikili güllerden
sunulurdu.

Bir gün başını öne eğip de
sormuştun bana,
Aşk ya da sevda denilen şeyin
ne olduğunu ?
Usulca yaklaşıp da yanına,
demiştim sana,
Aşkın deprem sonrası çıkan
yangın olduğunu.

Yanardım da kor ateşlerde yar
sen hiç bilmezdin,
Su gibi gözyaşı dökerdim de
sen hiç silmezdin
Kara dumanları görsen de yar
sen söndürmezdin,
Sinemde tüten yangının sen
vardın alevinde,
Sendin beni yakan yar,közüm,ateşim,alevim sendin..