SİNOP Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Levent Bat, fabrikalar tarafından atmosfere bırakılan zehirli gazlar ve moleküllerin, asit yağmuru şeklinde denizlere ve tatlı sulara karışarak kirliliğe neden olduğunu söyledi. 

Kirlilik nedeniyle, denizlerin insanlığın gelecekteki besin deposu olma özelliğini hızla yitirdiğini vurgulayan Prof.Dr. Bat denizlerde yaşayan balıklar, kabuklular, memeliler gibi su canlılarının bu kirliliğin etkisi altında olduğunu dile getirerek şöyle konuştu:
“Çeşitli yollardan meydana gelen su kirliliğine ayrıntı vermek gerekirse pestisitler, inorganik atıklar, ağır metaller, yağ ve türevleri, petrol ürünleri, endüstriyel organik atıklar, deterjanlar gibi kaynaklar şeklinde sınıflandırılabilir. Ayrıca denizlerimiz havadan da kirlenmekte olup, en önemli nedeni ise sanayiler veya fabrikalar tarafından oluşturulan hava kirliliğidir. Atmosfere bırakılan zehirli gazlar ve moleküller asit yağmuru şeklinde deniz ve tatlı sularımıza karışmaktadır. Asit yağmuru, yağmurun atmosferden geçerken karşılaştığı gazlarla tepkimeye girerek doğa açısından zararlı olan molekülleri yeryüzüne geri indirmesidir. Diğer yandan deniz kirlenmesinde en önemli madde akaryakıttır. Denizlere akaryakıt sürekli olarak gemilerdeki kaçaklardan girmektedir. Bu kaçaklar az miktarda olduğu için genelde ekosistemde çok ciddi bir soruna yol açmazlar.”
EVSEL ATIKLARIN ETKİSİ
Evsel atıklarla birlikte arıtılmadan denize dökülen kanalizasyon sularının da kirlenmede büyük ölçüde rol oynadığını söyleyen Prof.Dr. Bat, “Kanalizasyon suları organik madde içerir. Bu organik maddeler bakteriler tarafından kullanıldığında bakteri yoğunluğunda artış gözlenir. Bu durumda sudaki oksijen bakteriler tarafından kullanılacağından aynı ortamda bulunan balıklar yetersiz oksijenden etkilenir hatta ölür” dedi.
İNSANLARA DA ZARAR VEREBİLİR
Prof. Dr. Bat, sanayi tesislerinden denize verilen atıkların yarattıkları kirlilik nedeniyle büyük önem taşıdığını belirterek şu bilgileri verdi:
“Bu sanayi dalları ise kağıt, demir, çelik, kimyadır. Bu sanayilerin deniz sularına attığı çözülebilen tuzlar, gazlar ve kimyasal maddeler organik moleküllerin arıtıldığı gibi doğal yollarla arıtılamazlar. Arıtılmadan sulara boşaltılan başlıca sanayi atıkları, asitler, alkaliler, deterjanlar, çeşitli katı maddeler, fenol, amonyak, sülfat, nitrat, klorür bileşikleri, bakır, demir, arsenik, kadmiyum, çinko, kurşun gibi ağır metaller, yağlar, boyalar, pestisitler gibidir. Bunlardan ağır metaller zehirli maddeler içerisinde önemli yer tutmaktadır.”