Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), darbe girişimi sonrası dönemde dış ekonomik ilişkilerin kesintisiz devam etmesi için 11 maddelik bir “Acil Eylem Planı” oluşturdu.

21 Temmuz’da Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ile İş Konseyi Başkan ve Başkan Yardımcılarıyla bir araya gelerek, 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında dış ekonomik ilişkiler alanında DEİK olarak atılması gereken adımları tartıştı. DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen İstişare Toplantısı’nda, darbe girişimi sonrası dönemde dış ekonomik ilişkilerin kesintisiz devam etmesi için 80’nin üzerinde öneri geliştirildi. Söz konusu önerilerin 25 Temmuz’da İcra Kurulu’na sunulmasının ardından, 11 maddelik bir “Acil Eylem Planı” oluşturuldu.
DEİK Başkanı Vardan, 15 Temmuz Darbe Girişimi ile ilgili özellikle yurtdışında yoğun bir bilgi kirliliği ve dezenformasyon olduğuna dikkat çekti ve bu konuyla mücadelede DEİK olarak ‘seferberlik’ ilan ettiklerini açıkladı.
-15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ SONRASI ACİL EYLEM PLANI-
DEİK, acil eylem planı çerçevesinde şu çalışmaları ele aldı:
-“Öncelikle konuyla ilgili yurt dışındaki dezenformasyonu engellemek, bilgi kirliliğini temizlemek amacıyla ‘seferberlik’ ilan edilmiş olup, tüm çalışmalar bu minvalde yürütülecektir.
-Yurtiçi ve yurtdışı iletişim faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla DEİK bünyesinde bir İletişim Komitesi kurulacaktır.
-DEİK Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, başta Ekonomi Bakanı, Dışişleri Bakanı, AB Bakanı ve Başmüzakereci olmak üzere, ilgili Bakanlar ile düzenli olarak bir araya gelerek kapsamlı istişarelerde bulunacaktır.
-Büyükelçiler, ticaret müşavirleri ve karşı kanat kuruluşları ile olan temaslar artırılarak devam edecektir.
-İlan edilen seferberlik kapsamında, İş Konseyi Başkan ve Yürütme Kurulları önümüzdeki 30 gün içerisinde sorumlu oldukları ülkelere ziyaretler gerçekleştirerek; karşı kanat, ilgili muhataplar, düşünce kuruluşları, fikir önderleri, medya temsilcileri ve kendi iş ortakları ile bir araya gelecek, yüz yüze temasla ülke gerçeklerini anlatacaklardır.
-Gerektiği hallerde yurt dışındaki muhataplar, gruplar halinde veya münferiden Türkiye’ye davet edilecek ve ülkedeki durumu gözleriyle görmeleri, yaşayarak hissetmeleri sağlanacaktır.
-DEİK Başkan, Yönetim Kurulu Üyeleri ve ilgili İş Konseyi Başkanlarının katılımlarıyla başta AB ülkeleri ve ABD olmak üzere, bazı ülkelere üst düzey temaslar gerçekleştirilecek; söz konusu temaslarda karşı kanat, ilgili muhataplar, düşünce kuruluşları, fikir önderleri ve medya temsilcileri ile bir araya gelinecektir.
-Türkiye’de yerleşik yabancı yatırımcılar ile DEİK, ilgili kurum ve kuruluşların da katılımıyla gerektiği yer ve sayıda ‘Networking Event’ düzenleyecektir.
-İlgili kurum temsilcilerinden, G20 Çin ve B20 Çin kapsamında çeşitli temaslarda bulunulması talep edilecektir.
-Dünya geneline yayılmış (Dünya Türk İş Konseyi) DTİK ağı kanalıyla yurtdışında yerleşik halde bulunun Türk diasporası harekete geçirilecek; ilgili temsilcilerin bölgelerindeki kamu yetkilileri, medya temsilcileri ve kanaat önderleri ile temasa girmesi talep edilecektir.
-Yurtdışı medya dahil ilgili tüm muhataplara doğru bilgi aktarımını sağlamak adına birkaç dilde e-bülten hazırlanıp, belirli periyotlarda gönderilecek; bu bağlamda sosyal medya da etkin bir şekilde kullanılacaktır.”