Bugün konumuz “Tahsisat-ı Mesture” olsun…

Gençlerin “o da neymiş” dediğini görür gibiyim… Onlar bu konunun Yassıada yargılamalarında önemli bir yeri oluğunu da bilemezler zaten…

Osmanlı’dan kalma bu deyim, sonradan Türkçeleşip “Örtülü Ödenek” olmuş…

Ulusal çıkarların gerektirdiği yer ve zamanlarda, yapılacak masrafları karşılayabilmek amacıyla düşünülmüş ve sadece bizde değil, dünyanın tüm ülkelerinde olan bir “fon” aslında…

…Ve kullanımı, harcama yetkisi verilenlerin “dürüstlük ve sorumluluğuna” emanet edilmiş…

Menderes’i yargılayanlar, onu buradan yakalamayı düşündüler ama, başarılı olamadılar…

Çünkü Menderes, 9’uncu Dönem’de ilk defa milletvekili seçilen bir “Cumhuriyet Ürünüydü” sonuçta… Yapılmak istenen Toprak Reformu’na karşı çıktığı için CHP’ye ters düşmüştü…

Bunun sebebi ise herkesin bildiği gibi, kendisinin Toprak Ağası olmasıydı…

Varlık içinde büyümüş olduğu için, gözünü Örtüle Ödenek gibi şeylere dikmesini gerek yoktu…

Biraz “stratejik ortak” ABD”nin dolduruşuna gelmesi, biraz da hatalı politikalar yüzünden Türkiye’nin iflasın eşiğine geldiği günlerde meydana gelen bir olay, onun bu özelliğini açıkça ortaya koymuştu…

İthalat yapmakta zorlanıldığı için otomobil lastiği sıkıntısı vardı… Stokçuluk başlamış ve karaborsa oluşmuştu… Önlem olarak “lastiğe ihtiyacı olanların, bunu semt karakolundan alacağı bir belge ile kanıtlaması” şartı getirildi…

Adı gerekmez, o zamanki adıyla Devlet Vekili olan biri; İstanbul Küçükpazar Karakolu Amiri’ne telefon edip, eniştesi adına 4 lastiklik bir belge istedi… Ama duyuldu bu bir biçimde…

Menderes’in bu noktada yaptığı şey şaşırtıcı oldu… Derhal o Devlet Vekili’nin istifasını aldı, Karakol Amiri açığa alındı ve o belge iptal edildi…

“Şimdi nedir durum?” diye sormayayım en iyisi…

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım’ın iki koldan yaptığı örtülü ödenek harcamaları 5 ayda 1.3 milyar lirayı aşmış durumda… Bu arada; yılın ilk 5 ayında bütçe, referandum yatırımlarının da etkisiyle 11 milyar 494 milyon lira açık verdi… Seçimlerin olmadığı geçen yıl ise bütçe aynı dönemde 9 milyar lira fazla vermişti..!