98 yaşında ölen ve sade bir törenle defnedilen Kenan Evren hakkında gazetelerde olumlu hiç yazı görmedim. Oysa 12 Eylül 1980’i takip eden günlerde anlı şanlı birçok yazar Evren’e alkış tutmak için birbirleriyle yarışıyorlardı.
Sadece birkaç örnek vereyim:
-Dönemin Hürriyet gazetesi başyazarı ve halen CHP milletvekili olan Oktay Ekşi, Evren’in düzenlediği basın toplantısını izledikten sonra 18 Eylül 1980’de, “Evren Paşa sempatikti. Evren Paşa demokratik sistemin en kısa zamanda işletileceğini vaat etti. Evren Paşa içtenlikle konuştu” diye yazmıştı.
-Milliyet yazarı Refik Erduran, 13 Eylül 1980’deki yazısında, “Başka ülkelerde yönetim olağanüstü bir yoldan el değiştirirken genellikle kan akar. Bizde ise 12 Eylül 1980 yıllardır kansız geçen ilk gün oldu” demişti.
-Günaydın yazarı Hüsamettin Çelebi, 13 Eylül 1980’de şu değerlendirmeyi yapmıştı:
“Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kuşkusuz büyük hassasiyetle yapacağı hakemliğine herkes razı olmalıdır. Yeni yönetimin işini kolaylaştırmanın vatan ve millete karşı görev olduğu hiç unutulmamalıdır. “
-Yeni Asır gazetesinde 13 Eylül 1980’de yayımlanan başyazıda ise askeri darbe şöyle selamlanmıştı:
“Orgeneral Kenan Evren’in gerek imzaladığı bildirilerde gerekse TRT’de yaptığı konuşmada ortaya konulan gerçeklerin haklılığına ve hedeflerin tartışılmaz güzelliğine katılmamaya olanak yoktur. “
-Yılmaz Çetiner, Milliyet’te 15 Eylül 1980’de yayımlanan yazısında darbeyi yere göğe koyamamıştı:
“Silahlı Kuvvetler’in, Türkiye kalesi tam buhranlar içinde çökmek üzereyken onu kurtarma ve kollama görevini yerine getirdiğini görüyoruz. Şimdi artık onlara destek olmak zorundadır köylü, işçi, memur, aydın, tüm vatandaşlar…”
-Rauf Tamer, Evren’in basın toplantısını izledikten sonra izlenimlerini 18 Eylül 1980’de Tercüman’da anlatmıştı:
“Orgeneral Kenan Evren, sadece Türkiye’de değil dünya kamuoyunda da puan toplamıştır. Siz hiç bütün ülkelerin tek sesle ve koro halinde tasvip ettiği bir askeri harekat gördünüz mü? Yüksek müsamahalarına sığınarak kendilerine şu küçük fıkrayı armağan etmek istiyorum: Şimdiye kadar Evren idi. Artık Evrensel oldu.”
-Ve Rauf Tamer’den bir alıntı daha. Tamer, 12 Eylül darbesinin birinci yıldönümü dolayısıyla Tercüman’da 13 Eylül 1981’de kaleme aldığı yazıda darbeye bu defa daha yüksek tonda alkış tutmuştu:
“Dünkü gazetelerin büyük başlıklarına bakıyorum: Huzur 1 yaşında… Sağol Mehmetçik… Dünü unutmayın… Kendi bağrımızdan çıkmış Türk Silahlı Kuvvetleri’ne böyle bir yıldönümünde verebileceğimiz en yüce armağandır bu başlıklar. “