Apartman görevlisi olan daire sahiplerine Yargıtay’dan büyük maddi darbe geldi

 

Apartman yöneticileri Yargıtay kararından haberiniz var mı?
Daire sahipleri sizlerin haberi var mı bu karardan?
Nasıl mı?
Yargıtay kararını örnek vererek anlatayım sizlere.
Apartman görevliniz size 25 yıl hizmet etti. “Ben emekliliğimi istiyorum,” diye yöneticiye müracaatını yaptı. Yönetici de emeklilik istemini kabul etti. 25 yıl üzerinden kıdem tazminatını aylık maaşı üzerinden hesaplayıp, miktarı bildirdi. Apartman toplantısında da kat maliklerine durumu izah etti. Para toplandı ve bu para ödendi.
Ancak Apartman görevliniz maaş karşılığı ödediğiniz bu kıdem tazminatını “eksik” buldu ve yargıya gitti.
Yargı karar verdi ve Yargıtay da kararını verdi.
Şimdi burada duralım ve işin püf noktasına gelelim. 25 yılın maaş karşılığı ödenen kıdem tazminatı dışında ek ilâve ödemeler gerektiği Yargıtay kararı ile kesinleşti.
İşte Apartman görevliniz emekli olursa kıdem tazminatı hesabınıza eklenecek diğer ödemeler şöyle;
Kira Gideri: Apartman görevliniz Apartmanın kapıcı dairesinde oturdu mu, oturdu. Yıllık rayiç bedeli hesaplanacak, diyelim aylık 250 lira 12 ayla çarpılacak, yıllık artışlar hesaplanıp, 25 yılla tekrar çarpılacak, çıkan miktarı da kıdem tazminatına 75 bin lira daha ilâve edilecek.
Yakıt gideri: Apartman haliyle genel giderlerden, kapıcının yakıt giderlerini her ay ödedi, ödenen bu miktarlarda 25 yıl üzerinden hesaplanıp kıdem tazminatına ilâve edilecek. Örneğin ayda ortalama 250 liradan 75 bin lira da eklenecek.
Aynı durum su ve elektrik içinde geçerli olup, netice itibari ile hesap şöyle yapılacak Yargıtay kararına göre:
+ 25 yıllık kıdem tazminatı son asgari ücret 1.650 liradan: 41 bin 250 lira
+ bedava (!) oturduğu evin 25 yıllık kirası: 75 bin lira
+ bedava (!) kullandığı su bedeli: 5 bin lira
+ bedava (!) kullandığı yakıt gideri: 75 bin lira
+ bedava (!) kullandığı elektrik gideri: 10 bin lira
TOPLAM: 206 bin 250 lira.
YARGITAY KARARINA GÖRE EK YÜK: 165 BİN LİRA
Açıkçası, Apartman görevliniz ile yöneticinizin yaptığı bir sözleşme yoksa apartman yönetiminin, apartman görevlisine yukarıdaki tüm meblağları, kıdem tazminatına ilâve etmesi gerekir. (1475 sayılı kanun maddesi. 14, Yargıtay 9.HD. 25.06.1996 tarih, 1996/3107, K.1996/14356 sayılı kararı)
İŞİN PÜF NOKTASI
Apartman görevliniz ile yapacağınız iş sözleşmesinde, kira dâhil, elektrik, su ve yakıt giderleri ödemesi yönünde “kira mukavelesi” yapmışsanız mesele yok.
Yapmamış iseniz sürprizlere hazır olmalısınız. “Hem bedava oturdu, bir de kira mı vereceğim, elektriğini, suyunu, yakıtını ödedik. Üstüne üstlük onları da mı ödeyeceğiz?” diye hayıflanmak geçerli değildir.
Çare nedir?
Ek mali yükten kurtulmanız için Apartman görevliniz ile “iş sözleşmesini ve kira mukavelesini” yasaların hükümlerine ve Yargıtay’ın bu kararına uygun yapmalısınız.
Kanun koyucular ya bu ek ödemeleri kaldırıp, yerine apartman görevlilerinin hayat standardını yükseltecek maaş belirleyecek, ayrıca güneş görmez dairelerden kurtaracak, insanca yaşama koşulları sağlamanın yolları aranacaktır.
Apartman yöneticileri şimdiden kıdem tazminatı ve ilâve ödemeler için, fon oluşturmaya başlarlarsa, karşılaşacakları sürprizleri hafifletmiş olurlar.
Hani “ya demediniz ki” demeyin.
Evet, kanun 1996 yılında çıkmışsa da, haksız zenginleşmeye ya da diğer bir deyişle daire sahiplerinin ve yöneticilerin mağduriyetlerine neden olmaktadır.
Yürürlükte olan bu kanundan; apartman yöneticilerinin kaçının haberi vardır? Bilemeyiz… Ama hepimizin kanunları bilmek, bilmiyorsak öğrenmek ve hükümlerini yerine getirmek görevimizdir. Bilmemek mazeret değil yasaların önünde.
Bu kanun çözümsüzlük getirdiği gibi, kördüğüme de sebep olmaktadır.
Kanunun kestiği parmak acıtır mı acıtmaz mı?
Ne diyelim karar okuyucunundur.