Geçtiğimiz Cumartesi gününden bu yana Azerbaycan ile Ermenistan arasında, Dağlık Karabağ sorunundan kaynaklanan çatışmalar endişe ile izlenmektedir. Her iki taraftan da önemli sayıda askerin hayatını kaybettiği bu çatışmaların genişleyerek bölgede topyekûn savaşa dönüşmesi riski bulunmaktadır.

Sovyetler Birliği’nin 1980’li yılların sonunda dağılması ile birlikte Azerbaycan toprakları içinde yer almakla birlikte ağırlıklı bir Ermeni nüfusa sahip Dağlık Karabağ’da Ermeni Komitacılarca anavatana bağlılığın ilan edilmesiyle birlikte Azerbaycan ile Ermenistan arasında çatışmalar yaşanmış ve sonuçta Azerbaycan’ın neredeyse yüzde yirmisini teşkil eden bu bölge Ermeni tarafınca işgal edilmiştir.
Dağlık Karabağ sorununa çözüm bulunabilmesi amacıyla Birleşmiş Milletler ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nca (AGİT) tarafından çeşitli arabuluculuk çalışmaları yapılmış, 1994 yılında iki ülke arasında Rusya’nın arabuluculuğu ile ateşkes ilan edilmiştir. Bu arada AGİT tarafından ABD, Rusya ve Fransa’nın dâhil bulundukları bir ‘Minsk Gurubu’ kurularak taraflara bir barış planı sunulmuştur.
Ne var ki Ermenistan tarafından hiçbir barış planı rağbet görmemiş ve işgal etmekte olduğu Azeri topraklarını terk etmeye ikna edilememiştir. Dahası, Dağlık Karabağ Ermenileri bir halkoylaması yaparak bağımsızlıklarını ilan etmiştir. Ancak bu sözde ilan, Ermenistan da dâhil olmak üzere hiçbir devlet veya uluslararası örgüt tarafından bugüne değin tanınmış değildir.
Son çatışmalarda tabiatıyla ülkemizce Azerbaycan’a destek mesajları verilmiş ve Ermenistan’a çağrıda bulunularak çatışmaya son vermesi istenmiştir. Azerbaycan tarafından tek taraflı ilan edilen ateşkese Ermeni tarafının uymaması üzerine çatışmalar tekrar yoğunlaşmıştır. Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, ateşkesin Azeri tarafınca ihlal edildiğini ileri sürerek, durumun devam etmesi halinde Azerbaycan’la savaşmaktan başka çareleri kalmayacağını savunmuştur.
Rusya Başkanı Putin de her iki ülke liderlerini bizzat arayarak çatışmalara son vermelerini istemiştir. Ancak Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise, Türkiye’nin tek taraflı olarak Azerbaycan’ı desteklemekte oluşunun çatışmaların sona erdirilmesini güçleştirdiğini söylemiş ve fırsattan istifade ile Türkiye’nin sadece Azerbaycan’ın değil, Suriye ve Irak’ın da içişlerine karışmaya devam etmekte olduğunu iddia etmiştir.
Lavrov’un yukarıdaki densiz ifadelerine yetkililerimizce gerekli cevap verilir umarım.