Ankara Barosu, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, Cumhurbaşkanlığı Sarayı yapılan Atatürk Orman Çiftliği’ne (AOÇ) arazinin bedelsiz olarak Başbakanlık’ta tahsis edilmesini öngören kararının iptali istemiyle açtığı davada, Mustafa Kemal Atatürk’ün zirai üretim birimi olarak korunması şartıyla Hazine’ye bağışladığı AOÇ’nin bir parçası olduğuna dikkat çekildi.
Ankara Barosu, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, Cumhurbaşkanlığı Sarayı yapılan Atatürk Orman Çiftliği’ne (AOÇ) ait 8 bin 406 metrekarelik parselin iki yıllığına ve bedelsiz olarak Başbakanlık’ta tahsis edilmesini öngören 8 Nisan 2015 tarihli kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açtı. Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi’ne verilen dava dilekçesinde, AOÇ’ye ait arazinin Başbakanlık’a tahsis edilmesinin yasal dayanaktan yoksun olduğu savunuldu. Dilekçede, tahsisi yapılan parselin, Mustafa Kemal Atatürk’ün zirai üretim birimi olarak korunması şartıyla Hazine’ye bağışladığı AOÇ’nin bir parçası olduğuna dikkat çekildi. Dilekçesinde, Belediye Kanunu’nun 75. maddesinin, kamu kurum ve kuruluşlarına belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediye şirketlerince devir veya tahsis edilen taşınmazların kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılmasını yasakladığı anımsatıldı. Söz konusu kararın yönetmeliklere göre halka duyurulması gerektiği ancak bunun yapılmadığına dikkat çekilen dilekçede, “Başbakanlık adına tahsis edilen arazinin üzerinde fiilen Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın olması sebebi ile bu idari işlem, konu ve sebep yönünden sakattır” denildi. Dava dilekçesinde, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin tahsis kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali talep edildi. Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran, davaya konu olan arazinin,  Mustafa Kemal Atatürk tarafından 937 yılında şartlı olarak hazineye bağışladığı AOÇ’nin bir parçası olduğunu söyledi. Canduran, “Ankara Barosu olarak, Atatürk’ün bu mirası olan AOÇ’nin Atatürk’ün vasiyetine uygun şekilde korunmasını sağlamak için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.