İstanbul’da yayın yapan bir radyo. Cihat konusu bakın nasıl işleniyor: “Allah’ın dini hakim olsun diye, gerektiğinde malımızı ve canımızı ortaya koymaktan çekinmeyeceğiz. Bu uğurda düşmanlarla fiili bir savaş yapmamız, cihat etmemiz gerektiğini kafamıza yerleştireceğiz.

Rabbimiz, onları bulduğunuz yerde katledin, sizi dinimizden alıkoymak için her türlü fitneyi ortaya atan kafirleri bulduğunuz yerde öldürün diyor.”
++
Ankara’da yayın yapan bir radyoda da cihat konusunda şu ifadeler kullanılıyor:
“Müslümanlar hakız dayatmaya karşı mücadele ederler ve bu mücadele bir cihattır. Dine, din özgürlüğüne, insanların hak ve hürriyetlerine aykırı, bir tarafı kayıran, diğer tarafı batıran bir dayatma karşısında müminler sükut edemezler, boyun eğemezler, güçleri neye yetiyorsa onu yaparak bu dayatmayı ortadan kaldırmaya çalışırlar.”
++
Yine Ankara’da yayın yapan bir radyoya kulak verelim:
“Davaya hizmet eden Fatmalar, Zeynepler ve Allah yolunda savaşacak, ölecek Hüseyinler, Ebu Zeller, Aliler yetiştirelim… Gerektiğinde gözümüzü kırpmadan canımızı feda etmesini bilelim.
++
Ankara’da yayın yapan bir başka radyoda da şöyle deniyor:
“İslam mevcudu kabullenmez. İslam en güzel nizamdır. Demokrasi aşağıda kalır. Mutlakiyet, meşrutiyet, demokrasi, cumhuriyet, kraliyet… Hepsi insanoğlunun koyduğu sistemler… İslam en güzel nizam…
Hırsızın elini bir türlü kesemedik… Suud hırsızı yakaladı mı, pat diye kolunu kesiyor. Beş, on tanesinin kolunu kesti. Herkesin dükkanının önünde açık duruyor mallar, kimse elini uzatmıyor. Niçin? Elin kesilmesi var orada, tehlike var, yapamaz.”
++
Okullarda müfredata “cihat” konusu da girmiş.
İnşallah, cihadı ve diğer dini konuları yukarıda yer aldığı gibi değil, doğru düzgün, İslamiyet’in genel felsefesine uygun biçimde sevgiyi, barışı, kardeşliği, dostluğu esas alacak biçimde anlatırız çocuklarımıza.
Not: Yukarıdaki tüm örnekleri RTÜK İzleme ve Değerlendirme Dairesi’nin hazırladığı raporlara dayanarak yazdım. Bu örnekleri, “Burası İrtica FM” isimli kitabımda da kullanmıştım.