Çocuklar girişimci olmaya nasıl teşvik edilmeli?

78

Okulların açılmasıyla derslerine asılan öğrenciler, oyun hayatından okul hayatına geçişte adapte olmakta güçlük çekebiliyor.

Bu güçlüğü sosyalleşmeyi çocuklar nasıl başarabilirler?
Öğrencilerin bireysel yeteneklerini keşfedip, geliştirmesine nasıl katkı sağladığını özel okul Müdürü Sacide Hürriyet Şimşek’e sordum.
Şimşek, “Kulüp çalışmalarının kazanımları incelediğinde ortaokul, lise ve üniversite yıllarında bu çalışmalara devam eden öğrencilerin, tüm yaşamlarını ve iş hayatlarındaki tutum ve davranışlarını olumlu olarak etkilediğini görüyoruz” dedi.
Okullarda kurulacak kulüplerin çocuğun yeni durum ve ortamlara adaptasyonunu kolaylaştırarak, çocuktaki girişimci ruhu da ortaya çıkardığını vurgulayan Şimşek, “kulüpler çocukların çevresindeki toplumsal sorunlarla ilgilenebilme ve bunların çözümüne katkı sağlayacak nitelikli projeler geliştirebilme ve uygulayabilme gibi tutum, davranış ve becerilerin kazanılmasına yardımcı olur” dedi.
Robotik ve kodlamayla yapay zekâya bir adım
Bilgisayar ve Yazılım Öğretmeni Elif Metin’e çağımızın önemli dersi hakkındaki görüşlerini sordum.

Metin, “çocuklar robotik ve kodlama dersinde algoritmik düşünme algısını geliştirerek bu bilgiyi hayatın içerisine entegre edebilecek seviyeye geliyor” diye konuştu.
Robotik ve kodlama dersinde materyal olarak Lego We. Do 2.0. ürünlerini kullandıklarını aktaran Metin, öğrencilerin derste legoları kullanarak kendi istedikleri ürünleri tasarladığını, bunları kodlama mantığı ile hareket edebilir hale getirerek kendi hareket eden robotlarını tasarladığını anlattı.

Robotik ve kodlamanın dışında kulüplerinde 3D yazıcı ile 3 boyutlu eğitim gerçekleştirdiklerini vurgulayan Metin, çocukların yılsonunda ‘Robotik ve Kodlama 3D Eğitim’ sertifikası aldığını bildirdi. Metin, Jr. First Lego Lig, ‘Destination Imagination’ yarışmalarına katıldıklarını, sosyal sorumluluk projesi olarak da 3D yazıcıdan hayvanlar için protez ayak veya yardımcı protez elemanları ürettiklerinin bilgisini verdi.

Stratejik düşünceyi Akıl Oyunları’yla geliştiriyorlar

Dünya üzerinde zekâ oyunları yarışmalarında kabul gören standartlaşmış 27 farklı akıl oyununu Akıl Oyunları Kulübü’nde öğrencilerine sunduklarını ileten Elif Metin, öğrencilerin bu sayede stratejik düşünme becerisinin, planlama yapabilme yetisinin, görsel-uzamsal düşünme yeteneklerinin geliştirilmesinin, dikkat-konsantrasyon ve bellek kapasitelerinin artırılmasının da amaçlandığını dile getirdi.