ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar, eğitim sektöründe öncü sivil toplum örgütlerinin başkanları ile gerçekleştirilen Meslek Eğitimi Değerlendirme Toplantısı’nda ‘Çıraklık ve Meslek Eğitimi’ üzerine açıklamalarda bulundu.

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkan Vekili Hüseyin Ar, 64. Hükümetin kurulmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilgili Genel Müdürlüklerine yeni atamalar yapılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne atanan Osman Nuri Gülay’ın tecrübesi ve pratik çözümler üreten iradesi ile beraber, mesleki ve teknik eğitimde yeniden bir yapılanma ve peşi sıra bir dönüşüm beklediklerini belirtti.
ANKESOB Toplantı Salonu’nda, eğitim sektöründe öncü sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile gerçekleştirilen Meslek Eğitimi Değerlendirme Toplantısı’nda konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar, şunları kaydetti: “Esnaf ve Sanatkârlarımızın katkı ve çabalarıyla 1977 yılında yürürlüğe giren Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu ile yanımızda çalışan çırak ve kalfaların eğitimine önem verilmeye başlanmıştı.1986 yılında uygulamaya geçirilen 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu ile de çırak öğrenci ve kapsama alınan meslek dalları sayılarında çok büyük artışlar yaşanmıştı. Ancak,1997 yılında zorunlu eğitimin 8 yıla çıkarılması ve çıraklık eğitimine  katılanların zorunlu eğitimden sayılmaması, yine 2012 yılında zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılması ve yine çıraklık eğitiminin zorunlu eğitimden sayılmaması çıraklık eğitiminde büyük kan kaybı yaşattı. Çırak ve kalfa öğrenci sayıları her geçen gün azaldı. Şu anda maalesef yanımızda çalıştıracak çırak ve kalfa bulamaz hale geldik. Bu ülke mutlaka üretmek zorunda, üreterek büyüyebiliriz, üreterek kalkınabiliriz.
ÇIRAKLIK EĞİTİMİ MESLEK ÖĞRENME ŞEKLİDİR
2011 yılında yapılan 652 sayılı düzenleme ile Mesleki ve Teknik Eğitim tek genel müdürlük çatısı altında toplanmış, çıraklık eğitimi de Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde bırakılmıştır. Hâlbuki çıraklık eğitimi eski Sanat Enstitülerinin yeni adıyla Meslek Liselerinin yanında meslek öğrenmenin diğer bir şeklidir. Gönül arzu eder ki, çıraklık eğitimi ayrı bir genel müdürlük olsun, bu olmayacaksa çıraklık eğitiminin yeri Milli Eğitimin taşra teşkilatı yapılanmasında olduğu gibi Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde olmalıdır.
6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununla getirilen çıraklık eğitimine devam etmek için Açık Öğretim Lisesine kaydolma uygulaması kaldırılarak, zorunlu eğitimin son 4 yıllık sürecinde çıraklık eğitimine devam edenler, zorunlu eğitime devam edenler olarak kabul edilmelidir. Zaten 3308 Sayılı Meslek Eğitimi Kanununda çıraklık eğitimi zorunlu eğitimden sayılmıştır.
Mesleki ve Teknik Eğitimin yeniden yapılandırılmasında, çıraklık eğitiminin içinde bulunduğu durum hassasiyetle, üretim ve hizmet açısından yeniden değerlendirilmeli, 64. Hükümetin Eylem Planında belirtildiği üzere çıraklık eğitimi için günün şartlarına uygun okul/yönetim modeli geliştirilmelidir. Yoksa esnaf ve sanatkârlarımızın geleceği sıkıntıya girecektir.