Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği(TÇMB) Başkanı M. Şefik Tüzün Türkiye’nin çimento sektörü üretimde Avrupa birincisi olurken, dünyada Çin, Hindistan, A.B.D ve İran’la birlikte ilk 5’te yer aldığını söyledi.

Tüzün,,ihracatta ise Çin ve İran’dan sonra ilk üçte yer alan Türkiye çimento sektörünün, 100 milyon ton üretim kapasitesi, 2015 yılında yaklaşık 3.2 milyar dolar cirosu, 550 milyondolar ihracatı ve doğrudan 17 bin kişiye ulaşan istihdamı ile Türkiyeekonomisinin lokomotifi konumunda olduğunu kaydetti.
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği(TÇMB) Başkanı M. Şefik Tüzündüzenlediği basın toplantısında sektörün bugün 80 milyon tonunüzerinde klinker üretim kapasitesine ulaştığını belirterek “ Bu
rakamın çimento üretimi olarak karşılığı ise yaklaşık 100 milyon
tondur. Devam eden ve başlayacak yeni yatırımlar ile birlikte, 2017
yılı sonuna kadar bu rakama 5 milyon ton daha ilave geleceğini
öngörüyoruz. Sektörün ilk 60-70 yılında Cumhuriyet Hükümetleri
kalkınmanın anahtarı olarak ülkenin dört yanına çimento fabrikalarınınkurulmasını sağladılar. Başlangıçta kamu imkanları ile kurulanfabrikalar, özelleştirme sonrası tamamen özel sektörün yatırımlarıylayurt sathına yayıldı; Çimento sektörü Türkiye’de hızla gelişerekbugünkü büyüklüğüne erişti”dedi.
-İLK İKİ AYDA ÜRETİM YÜZDE 34.08 ARTI-
Tüzün,2015 yılında yaşanan siyasi ve ekonomik belirsizliklerle geçen bir yıl olmasının yanı sıra mevsim koşulları da aynı ölçüde inşaat sektörünü, dolaylı olarak da çimento sektörünü etkilediği bir yıl olduğuna işaret ederek şu değerlendirmede bulundu: “ 2016 yılı Şubat ayında çimento üretimi geçen yıla oranla yüzde 34.08 oranında artış yaşandı. Üretilen çimentonun yüzde 14.47’si ihraç edildi. Şubat sonu yurt içi çimento satışlarında yüzde 23.84’lük artış yaşanmasının yanı sıra ihracattaki yüzde 46.35’lik artış sektörü olumlu yönde etkiledi. 2015 yılında üretim TÇMB üyeleri bazında yüzde 0.3 artarak 72.8 milyon ton olarak gerçekleşti.2015 yılında sektörün tamamının iç satışı, üye olmayan fabrikaların satışları da tahmin edilerek, 65 milyon ton olarak gerçekleşti. İç satışlar sektör bazında yüzde 1.3 artış gösterdi. Üretilen çimentonun yaklaşık yüzde 10.7’si ihraç edildi. 2015 yılında sektörün kapasite kullanım oranı yaklaşık yüzde 85 olarak hesaplandı.”
-İHRACAT GELİRİNDE YÜZDE 14’LÜK DÜŞÜŞ-
Tüzün; “2015 yılsonunda Türkiye’nin çimento ihracatı (TÇMB üyesi olmayan tesislerin bilgileri dahil) 7.8 milyon ton, (çimento+klinker) toplam olarak 10.7 milyon ton civarında gerçekleşti. Bu rakamlar, çimento ihracatında yüzde 3.5 küçülme, (çimento+klinker) toplam ihracatta yüzde 2.7 küçülme anlamına geliyor. 2015 yılı Ekonomi Bakanlığı verilerine göre toplam ihracatımızın (çimento+klinker) tutarı yaklaşık 550 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2014 ihracat gelirimiz 640 milyon dolardı. Bu da yaklaşık yüzde 14’lük bir düşüşe işaret etmektedir” dedi.
-İHRACATIN YÜZDE 47’Sİ ASYA, ORTA DOĞU VE KÖRFEZ ÜLKELERİNE-
Çimento ihracatında ağırlık özellikle Suriye’deki artış ile birlikte Orta Doğu yani Asya pazarı olurken, Libya’nın etkisiyle Afrika kıtasının  ikinci önemli pazar olduğunu belirten Tüzün  şu bilgileri verdi: “ 2015 yılında çimento ihracatının yüzde 47’si Asya ülkelerine, yüzde 36’sı Afrika ülkelerine, yüzde 7’si Avrupa ülkelerine ve yüzde 10’u Amerika ülkelerine gerçekleştirildi. Son yıllarda Türkiye, Çin ve İran’dan sonra dünyanın üçüncü en büyük ihracatçısı durumundadır.Gelecek yıllarda ihracatta Afrika ve Amerika pazarının payının artacağını buna karşılık Avrupa pazarının payının daha da düşeceğini tahmin ediyoruz.Özellikle; geleneksel ihraç pazarımız olan Orta Doğu ve Akdeniz havzasındaki politik istikrarsızlık, bazı bölgelerde savaş durumunun devam etmesi, Çin’de büyümenin azalması, Rusya ile yaşanan gerginlik, İran ambargosunun kalkması neticesinde İran’ın yüksek kapasite ve düşük enerji maliyeti ile ihracat pazarlar mıza nüfuz etme olasılığının artması gibi olumsuzlukla birlikte ihracatta sıkıntılı bir döneme girmekteyiz. Örnek olarak Suriye ve Irak’a yapılan ihracatları gösterecek olursak, Bu 2 ülkeye 2016 yılı ilk 3 ayında ihracatımız 2015 yılı ilk 3 ayına göre toplamda yaklaşık 225 bin ton azalmıştır. Bu bölgeden gelen düşüşleri telafi
olarak Libya pazarında artış görülmüş, Yemen ve Fildişi Sahili
pazarları açılmıştır.”
ORTADOĞU’DA SUUDİ ARABİSTAN REKABETİ-
Tüzün, Suudi Arabistan’ın çimento sektörüne 2008 yılından bu yanagetirilen ihracat yasağını kaldırmasıyla birlikte; ülke olarak mevcut ve planlanan yatırımları ile ihraç pazarları için önemli bir rakip haline geldiğini vurgulayarak “. Klinker üretim kapasitesi 61 milyon ton olan Suudi Arabistan’ın önümüzdeki 5 yıl içinde kapasitesini 78 milyon tona çıkaracağı, ülkedeki petrol üretimi de düşünüldüğünde, ciddi bir şekilde maliyet avantajı sağlayacağını tahmin ediyoruz.
Ülkedeki stoğun yaklaşık 20 milyon ton olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye çimento sektörü ihracatının yaklaşık yüzde 40’ını Orta Doğu ülkelerine yaptığı düşünülürse bu bölgelerde Suudi Arabistan ile rekabet yaşamamız kaçınılmaz olacaktır. Özellikle Yemen, Irak, Ürdün, Mısır ve Filistin hedef pazarlar arasında olacaktır. Suudi Arabistan’ın ihracat vergisi uygulayıp uygulamaması da önemli bir rol oynayacaktır.İran ambargosunun kalkması ve ülkedeki atıl kapasitenin ihracata yönelmesi ve Suudi Arabistan’daki bu gelişme sonrası her iki ülkenin pazara girmesiyle rekabet gücünün önemli ölçüde etkileneceği tahmin ediliyor. İran’ın yüksek kapasite ve düşük enerji maliyeti ile ihracat pazarlarımıza nüfuz etme olasılığı daha da artmıştır” şeklinde konuştu.
SEKTÖRE YATIRIM DEVAM EDİYOR-
Tüzün, yatırımlarla ilgili olarak da 2015 yılı içinde Doğu Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde olmak üzere iki yeni fabrikanın devreye girdiğini belirterek şunları söyledi: “  Bugün itibariyle, önümüzdeki üç yıl içinde devreye alınacak olan altı fabrika yatırımı devam etmekte veya inşaata başlama aşamasında. Bu veriler ışığında, sektörde hala ciddi bir yatırım sürecinin devam ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Ne yazık ki normal şartlarda bir başarı olarak görülebilecek bu gelişme ve yatırım heyecanı, ülkedeki çimento üretim kapasite fazlası nedeniyle olumsuz bir tablo olarak ortaya çıkıyor. Önceki yıllarda yurtiçi talebin ve ihracat pazarlarının canlı olması kapasitedeki bu fazlalığı dengelemiş ve sektörün kapasite kullanımı yüzde 88-90’larda seyretmiştir. Ancak son 2 yılda gördüğümüz durgunluk, sektör oyuncularını ciddi endişeye sevk etmektedir. Bu yeni fabrikalar ile ara mamul olan klinkerin üretim kapasitesinde 2017 yılsonuna kadar 85 milyon ton olması ve eşdeğer çimento öğütme kapasitesinin ise 104 milyon ton olması öngörülmektedir.”
-“İHRACAT ARTMAZSA KAPASİTE KULLANIMI DÜŞEBİLİR”-
Tüzün, kentsel dönüşüm projesi kapsamında yeniden inşa edilen konut yatırımları, 3’üncü havaalanı, Körfez Geçişi gibi özel projeleri, hızlı tren, metro, otoyol gibi altyapı projeleri, Türkiye’nin enerji bağımlığını azaltmayı hedefleyen HES, RES vb. enerji yatırımlarının 2016 yılında çimento sektöründeki büyümeye katkı sağlayacağını vurgulayarak “ Son 2 yıl içinde yurt içi çimento talebinin durgunlaşması ve büyüme hızının azalmasına karşılık gündemde olan yeni
yatırımlar ile gelecek ilave kapasiteler sektörün ihracat performansına bağımlılığını artırmaktadır. İhracatın önümüzdeki yıllarda büyüme gösterememesi durumunda fabrika kapasite kullanımlarında ve verimlilikte azalma görmemiz kaçınılmaz olacaktır. Bu anlamda 2016 yılında, yeni çimento pazarları bulmak, rekabetçi olacak aksiyonları almak daha da önemli olacaktır. Avrupa’da beklenen büyümenin yakalanamaması ve hatta resesyon tehlikesi, Rusya’daki son ekon mik sıkıntılar, dünya çimento ihracatının önde gelen ülkelerinden birisi olan Türkiye için bir dezavantaj yaratmaktadır. Avrupa para
birimi Euro’nun zayıflaması, özellikle Avrupa’daki üreticiler ile rekabet anlamında bir dezavantaj yaratabilir” dedi.
-KENTSEL DÖNÜŞÜMDE 20 YILDA 7 MİLYON KONUT-
Tüzün kentsel dönüşümün sektöre etkisi konusunda ise şu değerlendirmeyi yaptı: “İnşaat sektörünün büyümesinde etkisi olacağını beklediğimiz; Kentsel dönüşüm projeleri (20 yılda 7 milyon konut), mega projeler, devam eden konut ve altyapı projeleri ve yabancıların konut sektörüne devam eden ilgisi, aynı zamanda çimento sektörü için de gelecekte fırsat olarak görülebilir. 100 m2 konut inşaatı için gereken çimento miktarı yaklaşık 18-20 ton civarındadır. 20 yıl boyunca Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında tüketilecek toplam çimento miktarının yaklaşık 130-140 milyon ton olacağı tahmin edilmektedir. Yıllık 6-7 milyon ton çimentonun (tüketimin yaklaşık %10’u), kentsel dönüşüm projelerinde kullanılması beklenmektedir.”