Dünya Kadınlar Günü’nde kahreden tablo Dört kadından biri dayak yiyor, çocuk yaşta evlilik yaygın, kadınların beşte biri lise ve üstü eğitim görebiliyor. İstihdama katılım oranları son derece düşük. Siyasette yeterince yer alamıyorlar.

CHP’nin kadın sorunlarıyla ilgili hazırladığı rapor, Türkiye’de kadın olmanın zorluğunu açıkça ortaya koyuyor.
Rapora göre, Küresel Toplumsal Cinsiyet Eşitliği endeksine göre Türkiye 134 ülke arasında 126’ıncı sırada yer alıyor ve Zimbabve, Senegal, Etiyopya ve İran’ın ardından geliyor.
Aynı raporda, kadınların ekonomik hayata katılımı ve fırsat eşitliği bakımından 134 ülke arasında 131’inci sırada bulunduğu da vurgulanıyor.
Dünya sıralamasında Türk kadınları siyasi katılımda 99’uncu, eğitimde 109’uncu sırada.
Rapordaki diğer bazı tespitler şöyle:
-Türkiye’de her 10 kadından 4’ü erkeklerin şiddetine maruz kalıyor. Şiddet gören 4 kadından biri bunun sonucunda fiziksel olarak yaralanıyor.
-Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde, Nahide Opuz davasında, kadına karşı şiddeti engellemeyerek, kadınlara karşı açıkça ayrımcılık yaptığına hükmedilen ilk ülke Türkiye oldu.
-Son 7 yılda öldürülen kadın sayısı yüzde 1400 arttı. Sadece geçen yıl 303 kadın öldürüldü.
-Dünyada kadınların iş gücüne katılım ortalaması yüzde 52 iken, Türkiye’de bu oran yüzde 24 ile 28 arası değişiyor. Bunda Hükümet tarafından yaygınlaştırılan kadınların eve kapatılması politikası çok önemli bir rol oynuyor.
-Kadınlarımızın sadece beşte biri lise ve üzeri düzeyde eğitim sahibi. Kadınlarımızın ortalama eğitim süresi 5.5 yıl.
– Çocuk yaşta evlilikler bir türlü önlenemiyor.
-Kadınlarımızın Parlamentoda ve Hükümette temsil oranları da düşük. 2003-2006 yılları arasında 22 bakandan biri, 2007 ve 2008 yıllarında 24 bakandan biri, 2009 yılında ise 24 bakandan sadece ikisi kadındı. Halen hükümetteki 26 bakandan da ikisi kadın. Yerel siyasette durum daha da kötüleşiyor.
-Kamuda yöneticilik yapan kadınların rakamları da benzer bir tablo ortaya koyuyor. 2 milyona yakın kamu personeli içinde sadece beş yüz dolayında kadın yönetici var.
SORUNUN ÇÖZÜMÜ
Raporda, Türkiye’deki kadın sorunun çözümü için yapılması gerekenler ise şöyle anlatılıyor:
-Bizim için kadın-erkek eşitliği temel bir insan hakkıdır.
-Kadınların eşitliği için çalışmak basit bir politika alanı değil, devletin görevidir.
-Kadınların sadece anne veya eşimiz, kardeşimiz, yarimiz oldukları için değil, kadın oldukları için, kadınlar insan oldukları için önemlidir ve hak sahibidir.
-Bu anlayışla kapsamlı bir kadın-erkek eşitliği projesi öneriyoruz. Biz, kadın haklarının aileden veya sosyal politikalardan sorumlu bakanlıkların bir yan işi gibi görülmesine karşı çıkıyoruz. Bizim iktidarımızda bir eşitlik bakanlığı kurulacak. Kadın-erkek eşitliği bu bakanlığın ana politika alanlarından olacak.
– Kamu kaynakları tahsis edilirken, bütçe oluşturulurken kadın-erkek eşitliği ana kriterlerden biri olacak. Kadınlara daha çok kamu kaynağı ayrılacak.
-Kadınlara karşı şiddete sıfır tolerans politikası izlenecek.
-Tüm eğitim sistemini seferber ederek kadınların koruyucu kurumların hizmetlerinden tam haberdar olmalarını sağlayacağız.
-Polis karakollarında, aile mahkemelerinde özel aile içi şiddet birimleri oluşturacağız. AKP hükümetinin güdük bıraktığı sığınma evlerini yaygınlaştıracağız. Her ilde en az bir, büyük şehirlerde de her ilçede en az bir sığınma evi olacak.
-Kadına karşı şiddete göz yuman polis, hakim, savcı gibi tüm görevlilere karşı sorumluluk mekanizmaları oluşturacağız.
-Kadına karşı şiddet uygulayana da uygulanmasına göz yumana da ödünsüz hesap soracağız. Bu politikalarımızı ev içi ile sınırlı tutmayacağız. Biz kadınların her türlü mekandan özgürce faydalanabilmelerini istiyoruz. Bu amaçla tüm şehirlerimizi, yollarımızı, meydanlarımızı kadınlar için güvenli hale getirecek önlemleri alacağız. Kadınlar, sokağa çıkmaktan, şehirden korkmayacak.
-Ulusal Kadın İstihdamı Stratejileri ile 2023’e kadar kadınların iş gücüne katılımını yüzde 40’lar seviyesine çıkaracağız.
-İş yerlerinde eşitlik için her türlü adımları atacağız. Kadınlar eşit işe eşit ücret alacak.
-Kadınların iş gücüne rahat katılabilmeleri için üzerlerinden ev içi bakım yüklerini alacağız.
-Her çocuğa kreş politikamız ile çocuklu annelerin gönül rahatlığı ile çalışabilmelerini sağlayacağız.
-Kadınların önündeki engellerin kaldırılabilmesi için pozitif ayrımcılık siyaseti güdeceğiz. Kamuda ve özel sektörde kadın üst düzey yöneticilerin sayısının artması için kotalar kabul edeceğiz. Daha çok kadın üst düzey yöneticisi olacak, kadınlar diğer kadınların önünü açacak.
-Eğitimde de pozitif ayrımcılık önlemleri hayata geçecek. Burslarda ve parasız yatılı kontenjanlarında artırıma gidilecek, kızlar için özel kotalar belirlenecek.