Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Zeytinli mahallesinde bulunan sazlıkların her yaz döneminde yanması vatandaşların aklına soru işaretleri getiriyor. Faili meçhul yangınlar ciğerlerimizin birer birer sönmesine neden oluyor.

Dünyada oksijen bakımından 3. sayılan ve körfez diye bilinen Balıkesir’in Edremit ilçesi her yaz çıkan yangınlarla baş etmeye çalışıyor. Milli park olarak bilinen Kaz Dağları’nda en son Şahindere Kanyonu’nda 4 farklı noktada yangın çıkmış ve 8 hektarlık alan kül olmuştu.
Son olarak Zeytinli Mahallesi Dalyan mevkiinde bulunan sazlıklarda gündüz gözüyle alevler yükselmeye başlamıştı. Rüzgârın etkisiyle de kısa sürede geniş alanı kaplayan alevlere itfaiye ekipleri hem havadan hem de karadan müdahalesiyle söndürülmüştü.

Yerleşim yerine çok yakın alanda çıkan yangın yazlıkçıların duman altında kalmasına ve tedirgin olmasına neden olmuştu. Bu yangından sonra yaklaşık 30 hektarlık alanın yanması ve birçok göçmen kuşların da içinde telef olması ile oksijen harikası olan Körfez Bölgesi’nin tehlikeye girmesine neden oldu.
Her yaz yaklaşık olarak 1 milyon vatandaşımızın ziyaretine uğrayan Körfez Bölgesi’nde yerleşim alanlarının günden güne yetersiz kalması inşaat şirketlerinin iştahını kabartıyor. Yeni yerleşim bölgeleri inşa etmek için arazi arayan şirketler alan kalmadığı için sıkıntıya giriyor. Tam da bu noktada orman ve sazlık yangınlarının çıkması cevap verilmesi gereken soruları doğuruyor.

Vatandaşlar ise artık yeşil alanların yanmasının önüne geçilmesini istiyor. Bölge halkı birer birer yok olan ciğerlerimizin yerine yapılan betonların ekolojik dengeyi bozduğu konusunda hemfikir. Göçmen kuşların ve birçok canlının uğrak yeri olan sazlıkların bilinen veya bilinmeyen nedenlerle yanması acı verici bir durum. Bunun yanı sıra bölgede ki doğal dengenin de giderek bozulması yetkililerin bir an evvel önlem almaları gerektiğini gözler önüne seriyor.

YANGINLARIN ÖNÜNE GEÇİLEMİYOR

Her yıl özellikle tatil bölgelerinde başlayan yangınlar büyük ormanlık alanların yok olmasına neden oluyor. Yanan bu bölgelerde ise otellerin, yazlık sitelerin inşa edilmesi gözden kaçmıyor. Bu durum sadece tatil bölgeleri için geçerli değil. Yurdun dört bir yanında konum olarak değerli yerlerde çıkan faili meçhul yangınlar akıllardaki şüpheleri büyütüyor.

Bir üzücü yangın haberi de geçtiğimiz günlerde Muğla’nın Menteşe İlçesi’nden gelmişti. Yangın rüzgârında etkisiyle kontrol altına alınmakta zorlanıldı. Yangın kontrol altına alınamamasından dolayı Zeytinköy Mahallesi’ni de sardı. Bölge halkı hayvanları telef olmasın diye evlerini terk etti.
Türkiye yaklaşık olarak 80 milyon hektar yüzölçümüyle, dağlık ve ekocoğrafya bakımından zengin bir çeşitliliğe sahiptir. Bu ekolojik zenginliğe paralel olarak ormanları da tür ve kompozisyon olarak zengindir. 2012 yılı itibarıyla yapılan tespitlere göre ormanlar, ülke yüzölçümünün yüzde 27,6’sını kaplamaktadır.
Türkiye ormanlarının tamamına yakını devletin hüküm ve tasarrufu altında olup, büyük çoğunluğu Orman Genel Müdürlüğü tarafından idare edilmektedir. Özel mülkiyete ait orman alanı tüm ormanlık alanın binde birinden daha azdır (yaklaşık 18 bin hektar). Türkiye ormanları, en küçük işletme birimi olan orman işletme şefliği bazında, 10-20 yıllık dönüş süreleri ile hazırlanan orman amenajman planları ile işletilmektedir. Amenajman planlama çalışmaları sırasında; ormanlardaki örnek
alanlarda alan, servet, artım, ağaç türü, verimlilik ve kapalılık durumlarını içeren envanter çalışmaları yapılmakta ve bu veriler sayısal ortamda değerlendirilerek amenajman planları hazırlanmaktadır.
2012 yılı sonu itibarıyla Türkiye ormanlarında tutulan karbon miktarı yaklaşık 1,6 milyar ton olarak hesaplanmıştır. Yapılan hesaplamalara göre ülkemiz ormanları yıllık 38,7 milyon ton oksijen üretmektedir. Ormanlarımız üzerine böyle önemli bir yük düşerken ormanları yangından korumak ise biz duyarlı vatandaşlara ve devletimize düşüyor.
Ormanların sayısız faydası bulunmakla birlikte bazıları şunlardır:

1-ORMANLAR OKSİJEN KAYNAĞIDIR
Kuşkusuz ormanların en önemli faydası oksijen kaynağı olmasıdır. Bitkiler fotosentez yolu ile havadan  karbondioksiti alır; havaya oksijen verir.
40 kişinin 1 saatte kullandığı oksijeni yetişkin bir çam ağacı 1 saatte üretir.

2-SU VARLIĞINI KORUR VE DÜZENLER
Ormanlar, bitkiler ve hayvanlar için doğal bir su şebekesi gibidirler. Kar ve yağmur biçimindeki yağışı ağaçlar; yaprakları, dalları, gövdesi ve kökleri ile tutarak, sellerin, taşkınların olmasını önler. Ayrıca yeraltı sularının oluşmasına yardım eder.
Ormanlar barajların ekonomik ömrünü uzatır, doğal afetleri önler, ülke ekonomisine katkıda bulunur.

Su rejimini düzenler.
3-EREZYONU ÖNLER

Erezyon toprağın yağışlar, sel suları, çığ ve rüzgar gibi etkenlerle aşınmasına ve taşınmasına denir.
Ormanlar erozyonu önler. Ormanlar rüzgarın hızını azaltır, toprağı kökleri ile tutarak yağışların ve akarsuların toprağı taşımasını önler.
Ülkemizde her yıl 500 milyon ton toprağımız erezyonla kaybolmaktadır

4-HAMMADDE KAYNAĞIDIR
Ormanlar yaşantımızın her safhasında ihtiyaç duyduğumuz yapacak ve yakacak hammadde kaynağıdır. Bunun yanı sıra bitkisel nitelikli tohum, çiçek, kozalak vb. ile mineral nitelikli çakıl, kum vb. hammadde kaynaklarının bir kısmı da ormanlardan elde edilmektedir.
Oduna ait kullandığımız tüm materyaller ormanlarımızdan elde edilirler.

5-BEDEN VE RUH SAĞLIĞIMIZ ÜZERİNDE  OLUMLU ETKİLERİ VARDIR
Ormanlar, eğelenme, dinlenme ve boş zamanları değerlendirme imkanı sağlar. Havası, suyu, doğal görünümleri ve sakin ortamı ile özellikle şehirlerde yaşayan insanları kendisine çeker. Bu yönüyle insanların beden ve ruh sağlığı üzerinde olumlu rol oynar.
Yerleşim alanları çevresindeki hava kirliliğini ve gürültüyü önlemesi insan sağlığı bakımından büyük önem taşır. Ormanların insan sağlığı üzerindeki bütün bu olumlu yararları nedeni ile büyük kentlerin çevresinde ormanlar yetiştirilmekte, dinlenme yerleri kurulmaktadır.

6-YARARLI BİRÇOK İKİNCİL ÜRÜN VERİR
Tıp, kozmetik, kimya ve boya sanayinin hammaddesini oluşturan birçok ürün; ormandaki ağaçların kökünden, gövdesinden, dalından, yaprağından elde edilmektedir.

7-ORMANLAR İŞ VE GEÇİM KAYNAĞIDIR
Ormanlar, orman içinde ve dışında yaşayan insanlara çeşitli iş alanları sağlar, işsizliği önlemede etkin rol oynar, böylece köyden kente göçü azaltır.