CHP, toplam aylık geliri brüt asgari ücretten az olan ailelere ait hanelerde kullanılan elektriğin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından üç aylık dönemler halinde geri ödeme yöntemiyle karşılanması için kanun teklifi verdi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifini TBMM Başkanlığına sundu.
Teklife göre;   toplam aylık geliri brüt asgari ücretten az olan ailelere ait hanelerde kullanılan elektriğin 150 kilovatsaate kadar olan bölümü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından üç aylık dönemler halinde geri ödeme yöntemiyle karşılanacak. 150 kilovatsaati aşan kullanım yürürlükteki tarife üzerinden faturalandırılarak ilgili aboneden tahsil edilecek.
Teklifin gerekçesinde, kanunda  açıkça yer almadığı halde kullanıcılardan “kayıp/kaçak bedeli” ve “sayaç okuma bedeli” adı altında bedeller alındığı, 2011 yılında bu bedellerin ulaştığı seviyenin kayıp/kaçak için yılda toplam 2 milyar 744 milyon TL, sayaç okuma için ise toplam 129 milyon TL’ye ulaştığı kaydedildi.