CHP, “Parlamenter Demokrasinin Güçlendirilmesi Paketi” hazırladı. Pakete göre; milletvekili seçimlerinde yüzde 10 olarak uygulanan seçim barajı kaldırılacak, 550 milletvekilinin 10’unun yurt dışı seçim çevresinden seçilmesi, kalan 440’ının yurt içi seçim çevrelerinden, 100’ünün ise  “Türkiye Milletvekili” sıfatıyla ülke seçim çevresinden seçilmesi sağlanacak.

PAKETTE 5 KANUN TEKLİFİ YER ALIYOR-

CHP’nin hazırladığı “Parlamenter Demokrasinin Güçlendirilmesi Paketi”nde; Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Siyasi Ahlaksızlıkla Mücadele ve Siyasi Etik Kanun Teklifi, Siyasi Partilerin ve Seçimlerin Finansmanı Kanun Teklifi yer aldı.

ÖN SEÇİM TEKLİFİ

Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifine göre; siyasi partiler, milletvekilliği genel veya ara seçimlerinde, yurtiçi seçim çevresinden adaylık için müracaat eden ve adaylığı uygun bulunanlar arasından, adayların tespitini; partiye kayıtlı üyelerin katılımıyla, hakim huzurunda yapılacak önseçimle yapacak.  Ancak siyasi partiler bir önceki milletvekili genel seçimlerinde yüzde 10’dan az oy aldıkları seçim çevrelerinde partiler tüzüklerinde belirleyecekleri usul ve esaslardan herhangi biri veya birkaçı ile  belirleyebilecek.

YÜZDE 10 SEÇİM BARAJI KALDIRILSIN TEKLİFİ

Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifine göre; milletvekili sayısı 550 olacak. Bunun 440’ı yurt içi,  10’u yurtdışı seçim çevresinden seçilecek. 100 milletvekili ise ülke seçim çevresi esas alınarak seçilecek. Toplam milletvekili sayısının 10’u yurtdışı seçim çevresi, 100’ü ülke seçim çevresi için ayrıldıktan sonra kalan 440 milletvekili illere dağıtılacak. İllerin çıkaracağı milletvekili sayısının tespitinde her ile önce bir milletvekili verilecek.
Yüzde 10’luk seçim barajı kaldırılacak.

TÜRKİYE MİLLETVEKİLLİĞİ

Teklifin gerekçesinde de, milletvekili seçimlerinde yüzde 10 olarak uygulanan seçim barajı tümüyle kaldırılması, 550 milletvekilinin 10’unun yurt dışı seçim çevresinden seçilmesi, kalan 440’ının yurt içi seçim çevrelerinden, 100’ünün ise  “Türkiye Milletvekili” sıfatıyla ülke seçim çevresinden seçilmesinin sağlandığı ifade edildi.

YURT DIŞI SEÇİM ÇEVRESİ

Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifiyle de yurt dışı seçim çevresi oluşturulmakta ve toplam 550 milletvekilinden 10’unun seçileceği yurt dışı seçim çevresinde kullanılan oylara göre siyasi partilere dağıtılması sağlanıyor.

SİYASİ ETİK KURULU

Siyasi Ahlaksızlıkla Mücadele Ve Siyasi Etik Kanunu Teklifi ile Siyasi Etik Kurulu kurulacak. Teklife göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği ile bağdaşmayan herhangi bir hizmeti veya görevi sürdürmekte ısrar eden üyelerin, üyeliğinin düşmesine Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verilecek.

EN AZ YÜZDE BİR OY ALMALARI ZORUNLU OLACAK

Siyasi Partilerin Ve Seçimlerin Finansmanı Kanunu Teklifine göre;  siyasi partilerin devlet yardımından yararlanma hakkı TBMM’de temsil edilme şartına bağlanamayacak. Siyasi partilerin devlet yardımından yararlanabilmesi için genel seçimlerde ülke genelinde en az yüzde bir oy almaları zorunlu olacak. TBMM’de temsil edilen siyasi partilerin yapacakları toplam harcama tutarı bir önceki yıl kesinleşmiş gelirlerinin genel seçimlerde dört katı, yerel seçimlerde ise beş katından fazla olmayacak.