CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Başbakan Davutoğlu’na, 1.4 milyar liraya ulaşan örtülü ödeneğin, Cumhurbaşkanı tarafından hangi görevleri için kullanıldığını sordu.

Tanrıkulu Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yazılı yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinde, Başbakanlıktan sonra Cumhurbaşkanlığına da harcama yetkisi verilen örtülü ödeneğin bu yılın ilk 10 aylık döneminde yüzde 58 artarak 1.4 milyar liraya ulaştığını belirtti.

Maliye Bakanlığı’nın 2015 bütçe gerçekleşme sonuçlarına göre, geçtiğimiz Ekim ayında örtülü ödenekten 59.9 milyon lira harcandığını, geçen yıl Ekimde bu kalemden yapılan harcamanın 34.6 milyon lira olduğunu kaydeden Tanrıkulu, “Böylece bu yılın Ocak-Ekim aylarını kapsayan 10 aylık dönemde yapılan ve bütçede ‘gizli hizmet ödeneği’ olarak yer alan örtülü ödenek harcaması 1 milyar 395 milyon liraya ulaşmıştır. Oysa geçen yılın tamamında yapılan harcama 1 milyar 78 milyon lira olmuştu. 2015’in 10 ayında 1.4 milyar liraya dayanan harcama sadece 2014 değil, geride kalan tüm yılların yıllık harcamalarını da aşarak yeni bir rekor kırmıştır” dedi.

Bu yıl örtülü ödenekten yapılan en yüksek harcamanın 214 milyon lirayla 7 Haziran seçimlerinden hemen sonra, Temmuz ayında gerçekleştiğine dikkat çeken Tanrıkulu, “Örtülü ödenekten 2010 yılından bu yana yapılan toplam harcama ise 6 milyar 553 milyon liraya ulaşmıştır” dedi. Henüz hesaplarda yer almayan Kasım ve Aralık ayı harcamaları da eklendiğinde 6 yıllık örtülü ödenek kullanımının 7 milyar liraya yaklaşmış olacağını belirten Tanrıkulu, Başbakan Davutoğlu’ndan şu soruların yanıtını istedi:

“Cumhurbaşkanı örtülü ödeneği hangi görevleri için kullanmaktadır? Bu görevler anayasanın hangi maddelerinde tanımlanmıştır?
Kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetlerini Başbakan ve Cumhurbaşkanın birlikte yürütme gerekçesi nedir? Bu durumun hukuki dayanağı nedir?
Yaptığı iş ve işlemlerden dolayı sorumluluğu bulunmayan Cumhurbaşkanın örtülü ödenek kullanması anayasaya aykırı değil midir?
Bu yılın Ocak-Ekim aylarını kapsayan 10 aylık dönemde yapılan ve bütçede ‘gizli hizmet ödeneği’ olarak yer alan örtülü ödenek harcaması 1 milyar 395 milyon liraya ulaşarak sürekli artmasının sebebi nedir?
Cumhurbaşkanına örtülü ödenek verilmesi Başbakanın İstihbarat ve Milli Güvenlik konularındaki görev ve yetkilerini Cumhurbaşkanına devretmesi midir?
2010 yılından bu yana yaklaşık 7 milyar TL’lik harcama yapılırken 2015 Ocak-Ekim döneminde bütçenin 6.2 milyar TL açık vermesi, örtülü ödeneğin bütçeye önemli yük getirdiğinin göstergesi değil midir?
Örtülü ödeneğin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 24. Maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığı nasıl denetlenmektedir?
Başbakan ve Cumhurbaşkanının birlikte örtülü ödenek kullandığı ülkeler hangileridir?”