Adalet Bakanı Bekir Bozdağ,  2106 yılının ilk 6 aylık döneminde cezaevlerinde 195 eceliyle ölümün yaşandığını,  Ocak ayı ile Haziran ayı arasındaki aynı dönemde cezaevlerinde intihar nedeniyle 30 ölümün gerçekleştiğini açıkladı.
Bozdağ, cezaevlerinde yaşanan ölüm ve intihar ile ilgili istatistik bilgiler verdi.

Ceza infaz kurumlarında meydana gelen intihar olaylarının Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturulduğunu kaydetti.

AVRUPA ORTALAMASININ ALTINDA

Her 10 bin hükümlü ve tutukluya göre cezaevlerindeki intihar olayının Türkiye’de yüzde 3.2 oranında olduğunu vurgulayan Bakan Bozdağ şu bilgileri verdi:

“Avrupa Konseyi tarafından yayınlanan yıllık cezaevi istatistiklerine göre ceza infaz kurumlarında bulunan her 10 bin hükümlü ve tutukluya göre intihar oranı Türkiye’de 3.2 iken bu oran Avusturya’da 6.8, Belçika’da 11, Danimarka’da 7,3, Almanya’da 7.4, İtalya’da 6.5, Fransa’da 12.4, Hollanda’da ise 3.8 olarak gerçekleşmiştir. Bu veriler dikkate alındığında Türkiye’de bulunan ceza infaz kurumlarında intihar eden hükümlü ve tutuklu oranın Avrupa ortalamasının çok altında olduğu görülmektedir.”

-İNTİHAR RİSK YÖNETİM GRUBU OLUŞTURULDU

Hükümlü ve tutukluların kuruma kabulünden tahliyelerine kadar geçen sürede Eğitim ve Psiko-Sosyal Yardım Servisi tarafından psikolojik ve sosyal sorunların çözümüne yönelik hizmetlerin verildiğini anlatan Bakan Bozdağ şöyle dedi:

“Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Avrupa Konseyi ile Avrupa Komisyonu ortak programı kapsamında Bakanlığımızın 2009-2012 yılları arasında yürütmüş olduğu ‘Model Cezaevi Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Cezaevi Reformunun Desteklenmesi Projesi’ kapsamında, ceza infaz kurumlarında intiharın önlenmesi ve intihar vakalarına yaklaşım konularında personelin bilgilendirilmesi, farkındalığın arttırılması ve bu konularda müdahalede bulunacak kişiler ile ekip çalışmasını geliştirmeye yönelik bir program geliştirilmiştir. Her kurumda intiharı önleme ve müdahale konusunda çalışacak ‘İntihar Risk Yönetimi Grubu’ oluşturulması ve ceza infaz kurumunda bulunup hükümlü ve tutuklularla temasta bulunan her meslekten personelin bu ekipte olması hedeflenmiştir. Lideri kurum müdürü olan bu ekipte, ayrıca bir psikolog, bir sosyal çalışmacı, bir sağlık görevlisi, bir sorumlu baş memur, intihar girişiminde bulunan ve kendine zarar veren hükümlü tutuklunun gözetiminden sorumlu bir infaz koruma memuru yer almaktadır. Kuruma giren her tutuklu ve hükümlü intihar ve kendine zarar verme riskine karşı değerlendirilmekte ve oluşturulan “İntihar Risk Yönetimi Grubu’ tarafından risk taşıyan kişilere yönelik olarak, bireyin risk seviyesi ve ihtiyaçlarının yanı sıra gerekli bakım ve gözetim planı oluşturulmaktadır.”