Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TCUD) spekülatif amaçlarla ortaya atılan söylentiler ve Ekonomi Bakanlığı’nın inşaat çeliği ithalatında gümrük vergisinin düşürüleceği açıklamalarıyla oluşturulan “bulanık havadan yararlanan bazı kesimlerin sertifikasız ve paslı inşaat çeliklerini” ithal ederek piyasaya sürme teşebbüsünde bulundukları uyarısı yaptı.

TCUD’den yapılan açıklamada, Türk Çelik sektörünün 2012-2015 yılları arasında dünya ekonomisinde yaşanan durgunluktan ve yakın coğrafyada cereyan eden karışıklıklardan büyük ölçüde etkilendiği ve ciddi üretim ve ihracat kayıpları yaşadığı hatırlatıldı.

Açıklamada, 2016 yılının son aylarından itibaren dünya ekonomisinde kaydedilen olumlu gelişmelerin de etkisiyle üretim ve ihracat bakımından toparlanma sürecine giren Türk Çelik sektörünün Türkiye’nin ham çelik üretiminin 2017 yılının Ocak- Mayıs döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.5 artışla 15.1 milyon ton olarak gerçekleştiği belirtildi.

TCUD açıklamasında yılın ilk beş ayına ilişkin verilere göre, Türkiye’nin ihracat sıralamasında üçüncü sırada yer alan çelik sektöründe bu sürecin kalıcı olmasını mümkün kılacak tedbirlerin alınması gerektiğine vurgu yapılarak, şu konuların altı çizildi:

“Sektörün cari işlemler dengesine ve Türk ekonomisine yapmakta olduğu katkılar bakımından önem taşıdığı değerlendirilmektedir. ABD ve AB başta olmak üzere, birçok ülke çelik sanayini koruyucu mahiyette tedbirler almaya devam ederken, spekülatif amaçlara hizmet ettiği anlaşılan bazı müteahhit kuruluşlarının piyasada inşaat demiri bulunmadığı ve döviz kurları ile inşaat demiri fiyatlarının uluslararası piyasadaki yükselişini hesaba katmadan, sadece yurt içi enflasyonu dikkate alarak, inşaat demiri fiyatların yüksek olduğu yönde yapmış olduğu açıklamalar sonrasında, Ekonomi Bakanlığının inşaat çeliği ithalatında gümrük vergisinin düşürüleceği yönündeki açıklamaları, sektör temsilcileri tarafından üzüntüyle karşılanırken, bazılarına da fırsat yaratmıştır.”

“Kalitesiz çelik ithalatı” uyarısı

Açıklamada, şu ifadelere yer verilerek tüketiciler uyarıldı:

“Bu meyanda, piyasada oluşturulan bulanık havadan yararlanan bazı kesimler, 8 Haziran ve 12 Haziran tarihlerinde İtalya’dan 22 bin 500 ton standart dışı, sertifikasız, paslı inşaat çeliklerini ithal ederek piyasaya sürme teşebbüsünde bulunmuşlardır.

“Dünya inşaat çeliği ihracat sıralamasında ikinci sırada bulunan Türk çelik sektörünün iç piyasanın inşaat demiri talebini karşılayamaması gibi bir durum hiçbir şekilde söz konusu değildir.

“Halihazırda, piyasada inşaat çeliğine olan talep tamamen ve rahatlıkla yerli üretimle karşılanmaktadır.

“Mesnetsiz iddialar esas alınarak, sektörü ve Türk ekonomisini zarara sokacak kalitesiz ürün girişi için müsait ortam yaratacak yaklaşımlardan kaçınılması hayati önem taşımaktadır.”