Eğer Türk Milletimizin her asır devleti olmuşsa bunu kahraman askerlerimize borçluyuz…
Cumhurbaşkanlığı Forsunda da her ne kadar 16 Türk devletinin simgesi varsa da aslında bu 30’lara kadar çıkar.

Mesela; Memluklular, Akkoyunlar, Safaviler, Karluklar, Oğuzlar 16 sayısı içerisinde geçmezler…

Bizim askerimizin kalbinde ve yüreğinde “ölürsen Şehit, kalırsan Gazi” dolaşır.
Onun içinde düşmanın bombalarının, makineli tüfeklerinin üzerine “Allah, Allah” nidalarıyla koşar ve saldırır.

Atatürk’ümüzün “Ben siz ölmeyi emrediyorum” buyruğunu, hangi milletin komutanı, hangi askerine söyleyebilmiştir?

Onun için kahraman askerimizin vefakârlığını, cefakârlığını tarih her devirde yazmıştır. Toplumun hemen hemen her kesiminde mutlaka çürük elma vardır.
Asker içerisinden de 15 Temmuz’da çıkmıştır…

Öyle bir coğrafyada bulunuyoruz ki, hürriyetimizi, bağımsızlığımızı Silahlı Kuvvetlerimizin özverili çalışmasına ve gücüne borçluyuz.

Ağacın meyvelerinde kurt çıktı diye, ağaç kesilmez, ilaçlanır ve ağaç yeniden yeşerip meyvelerini sağlıklı olarak verir.

Ordumuz bir zümrenin değil, halkımızın ordusudur. Halkın gücü devleti, devletin gücü, güçlü orduyu doğurur.

Güçlü devlet güçlü ordu, güçlü ordu güçlü Devlet söylemleri boşuna söylenen sözler değildir. Ordumuzun en temel ihtiyaçlarından bir tanesi moraldir.

Dünya orduları arasında ordumuzun sıralamada ki yeri birinci sıradır.
Gözümüzden esirgenecek varlığımızdır. Gün birlik, beraberlik günüdür.
Halkımızla, ordumuzla varız.

Vefakâr, cefakâr Silahlı Kuvvetlerimiz kalbimizdir, yüreğimizdir.