62. Hükümette görev yapan Sn. Mevlüt Çavuşoğlu, 64. Hükümette de yine Dışişleri Bakanlığı görevine getirildi. Sonsöz Gazetesi olarak tebriklerimizi ve hayırlı olsun dileklerimizi iletmek isteriz.

Sevgili okurlar, eskiden o camianın parçası olduğum için, sizleri bazı konularda aydınlatmak isterim.

Dışişleri Bakanlığı, diğer Bakanlıklara benzemez; ne gece, ne gündüz, ne hafta sonu ne de bir tatil gözetmeksizin faaliyette bulunur. Eskiden yapılan bir benzetmeyle, Ankara’da Genelkurmay ile birlikte ışıkları hiç sönmeyen iki kurumdan biridir Dış İşleri Bakanlığımız.
Bu bitmeyen çalışmasına rağmen Dışişleri Bakanlığı mensupları hemen her hükümet zamanında eleştirilmiştir. Bunun sebebi de, özellikle yurtdışı teşkilatı nedeniyle diğer ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızla da yakından ilgileniyor olmasıdır.
Ancak bilinmeyen husus; vatandaşlarımızla ilgili konularda Dışişleri Bakanlığı’nın kendi başına hareket edemediği; ülkemizdeki tüm kurumlarda geçerli kuralları uygulamakla yükümlü olduğudur. Yani kimliksiz noter belgesi alamazsınız; çocuğunuzu kaydetmek zorundasınızdır. Pasaport harçlarını bile Maliye Bakanlığı belirler!
Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, yurtdışı teşkilatı sayesinde memleketimizi ilgilendiren her gelişimi zaman mevhumu gözetmeksizin takip eder. Gereken durumlarda merkez teşkilatının görevi, Dışişleri Bakanı’na önerilerde bulunmak ve aldığı talimatları yerine getirmektedir.
Kimi bakan eskiden bu önerileri dikkate almıştır; kimi almamıştır. Bu satırların yazarı da zamanında bir Daire Başkanı dahi değil iken, Dışişleri Bakanı’na bir sunumda bulunmuştur.
Aldığım duyumlara göre, Dışişleri Bakanlığı iç ve dış teşkilatında da çalışkanlığı ve bilgisi ile beğenilen Çavuşoğlu’nun, Bakanlar Kurulu’nca belirlenen “ Ulusal Dış Politika”nın dışına çıkması, siyaseten mümkün değildir.
Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı sıfatıyla ikinci kez göreve getirilmiştir ve düşürülen bir Rus uçağını kucağında bir kor parçası olarak bulmuştur.
Konuyla ilgili olarak Rusya ve Türkiye’nin birbirine karşılıklı olarak Nota’lar (belirli bir konuda o ülkenin tepkisini veya talebini belirtir bildirim) göndermiş oldukları ortadadır.
Dolayısıyla Rusya ile ilişkilerimizin geleceğinin ilk aşamada diplomatlarımızın elinde olduğu ortadadır. Bu durumda Çavuşoğlu’nun, daha önce de olduğu gibi, Dışişleri Bakanlığı’nı bir orkestra şefi gibi yönetmesinin önemi ortaya çıkmaktadır. 63. Hükümette görev alan Sinirlioğlu da bu görevi başarıyla eksiksiz olarak yerine getirmiştir.
Ancak şimdiki sınav, bir önceki dönemle kıyaslanamaz. Ümit edilir ki ikinci defa aynı göreve getirilmiş olması, Çavuşoğlu’na içinde bulunduğu yeni hükümette sözünü ve dolayısıyla etkinliğini daha fazla dinletebileceği bir imkanı sunar.