Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Bakanlığının 2016 yılı bütçesinin 26 milyar 451 milyon 504 bin lira olduğunu belirterek, “Bu bütçenin yüzde 51,2’sini Personel Giderleri, yüzde 9,1’ini Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, yüzde 37,4’ünü Mal ve Hizmet Alım Giderleri, yüzde 1,6’sını Cari Transferler ve yaklaşık yüzde 0,8’ini ise Sermaye Giderleri oluşturmaktadır” dedi.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu, Komisyon Başkanı AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç’in başkanlığında toplandı. Toplantıda, Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletmesi Başkanlığı’nın bütçeleri görüşülüyor.

Bütçe görüşmeleri sırasında bir sunum yapan Bakan Yılmaz, gün geçtikçe karmaşıklaşan ve belirsizleşen güvenlik ortamında tek bir devlet ya da organizasyonun tüm güvenlik sorunlarının üstesinden gelmesinin mümkün olmadığını aktardı. Türkiye’nin ulusal güvenliği açısından, NATO’nun askeri ve siyasi etkinliğinin muhafazasına büyük önem verildiğini belirten Bakan Yılmaz, “Yeniden şekillenmekte olan güvenlik ortamında, özellikle NATO üyesi ülkelerin askeri yeteneklerini geliştirmeleri ve buna yönelik olarak savunma harcamalarını artırmaları yönünde iradeleri mevcuttur. Nitekim, 2014 yılı Eylül ayında Galler’de icra edilen NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi’nde bu görüş kabul görmüş ve üye ülkeler tarafından 10 yıl içerisinde, Gayrisafi Yurt İçi Hasılalarının en az yüzde 2’sini savunma harcamalarına; savunma harcamalarının ise en az yüzde 20’sini ana silah sistemlerinin tedarikine ayırmaya yönelik bir bildiri kabul edilmiştir” diye konuştu.

-“72 ÜLKE İLE İŞBİRLİĞİ”-

Diğer üye ülkelerle birlikte Türkiye’nin de, savunma harcamalarının Gayrisafi Yurt İçi Hasılaya oranın yüzde 2’sine çıkaracağını taahhüt ettiğini kaydeden Bakan Yılmaz, “NATO hesaplama yöntemlerine göre Türkiye’nin savunma harcamalarının Gayrisafi Yurt İçi Hâsılasına oranı 2014 yılında yüzde 1,70 seviyesinde gerçekleşmiştir. Türkiye bu oran ile NATO üyesi ülkeler içinde 7’nci sırada yer almaktadır” ifadelerini kullandı.

Bölgesel ve küresel önceliklerin yanı sıra, askeri anlamda da ikili ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini söyleyen Bakan Yılmaz, “Bugüne kadar, 72 ülke ile Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Anlaşması, 65 ülke ile Savunma Sanayii İş Birliği Anlaşması, 56 ülke ile de Askerî Eğitim İş Birliği Anlaşması imzalamış durumdayız. Orta Asya, Kafkasya, Balkanlar ve Afrika’da tarihi dostluk ve kardeşlik bağlarımız bulunan birçok ülkeye 1992 yılından itibaren askerî yardım faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Bu kapsamda, 2015 yılında 13 ülke ile Askeri Mali İş Birliği Anlaşması ve Nakdî Yardım Uygulama Protokolü imzalamış durumdayız” ifadelerini kullandı.

-“BEDELLİ ASKERLİKTEN 203 BİN 950 KİŞİ FAYDALANDI”-

silahlı kuvvetler12015 yılı içerisinde vatandaşlara kolaylık sağlayacak şekilde, Silahlı Kuvvetlerin teknolojik kapasitesinin güçlendirilmesi ile toplumdaki talepler de göz önüne bulundurularak çıkartılan bedelli askerlik yasasından toplamda 203 bin 950 vatandaşın faydalandığını söyleyen Bakan Yılmaz, “3 Milyar 671 Milyon 100 Bin TL Savunma Sanayi Destekleme Fonu’na aktarılmıştır. Günümüzde teknoloji ve bilgi sistemlerinin etkin kullanımına bağlı olarak, askerlik yükümlülüğü bulunan vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet verilmesini sağlamak ve askerlik şubelerinde geçirdikleri zamanı kısaltmak için, askeralma konularında e-Devlet üzerinden veya elektronik ortamda veri paylaşımı çalışmaları sürekli bir faaliyet olarak devam etmektedir” dedi.

Türk savunma sanayinin hükümetleri döneminde stratejik bir dönüşüm yaşadığını kaydeden Bakan Yılmaz, “Bundan 13 yıl önce yüzde 80 oranında dış teknolojiye bağımlı olan savunma sanayimiz, yürütülen yüksek teknolojiye haiz ulusal, çok uluslu ve ortak girişim savunma sanayi projeleri sayesinde, günümüzde, yüksek yetenekli ulusal ana yükleniciler, çok sayıda alt sistem üreticisi, KOBİ, yüksek teknoloji ve niş alanlarda çalışan Ar-Ge firmaları, araştırma enstitüleri ve üniversitelerden oluşan geniş bir endüstri alanı haline dönüşmüş olup, dış teknolojiye bağımlılık oranı yüzde 40’ların altında inmiştir. Bu anlayış savunma sanayini teknolojik, sınai ve ticari hedeflere hizmet eder bir sektör haline getirmiştir” açıklamasında bulundu.

-“TCG ANADOLU 2021 YILINDA ENVANTERE GİRECEK”-

Dünyanın en büyük 100 savunma sanayi firması arasında Türkiye’den 2 firmanın yer aldığını söyleyen Bakan Yılmaz, geçen yıl 67. sırada olan ASELSAN’ın 62’nci sıraya, TUSAŞ ise 80’inci sıradayken 78’inci sıraya çıktığını belirtti.

Bakan Yılmaz, yürütülen projelere ilişkin şu bilgileri verdi:

“Ana Muharebe Tankı Projesi kapsamında ALTAY tankımızın 2 adet prototipi ortaya çıkmıştır. Prototipler, bir yılı aşkın süredir yoğun test ortamında çok sonuçlar olumludur. Yakında seri üretimine de geçilecektir Bugüne kadar, mayına karşı koruma amacıyla üretilen 614 adet Kirpi aracı Silahlı Kuvvetlerimize teslim edilmiştir. Kirpi araçları sadece kendimize değil dost ülkeler için de üretilmekte ve ihraç edilmektedir.
Asgari 1 tabur büyüklüğündeki bir kuvveti ana üs desteği gerektirmeksizin, kriz bölgesine intikal ettirebilecek Havuzlu Çıkarma Gemisinin tedarikine yönelik LHD Projesi kapsamındaki Sözleşme 1 Haziran 2015 tarihinde imzalanmış olup, 18 Eylül 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. TCG ANADOLU ismine sahip olacak geminin 2021 yılında envantere alınması hedeflenmektedir.
Ülkemizde savunma sanayimizin ürettiği Mini İnsansız Hava Aracı Sistemlerinden bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri hizmetine, 164 adet insansız uçak sunulmuştur. Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğümüz için 15 adet mini İnsansız Hava Aracı teslim edilmiştir.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin taktik sınıfı insansız hava aracı ihtiyacının karşılanması maksadıyla, Bayraktar İnsansız Hava Aracı Sistemi Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmiştir.”

-“ATAK PROJESİ KAPSAMINDA 10 ADET HELİKOPTERİN TESLİMATI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR”-

“İlk uçuşunu Aralık 2010 tarihinde gerçekleştiren insansız hava aracı ANKA’nın üretim faaliyetleri devam etmektedir. Bu meyanda, Hava Kuvvetlerinin ihtiyacına binaen, 10 adet insansız hava aracı için, ANKA-S Projesi Sözleşmesi imzalanmıştır.

Gerek tasarım ve üretim, gerekse harekat ve lojistik anlamında ülkemize önemli kabiliyetler kazandıracak 10 adet A400M Ulaştırma Uçağı’ndan ilk 3’ü teslim alınmıştır. Kalan 7 uçağın  bu yıl ile Mayıs 2018 tarihleri arasında teslim alınması planlanmaktadır.

F35
F35

F-35 uçaklarının Müşterek Taarruz Uçağı Programı kapsamında geliştirme ve test faaliyetleri devam etmektedir. Millî mühimmatlarımızın da entegre edileceği F-35 savaş uçağının, bilgi füzyonu, görünmezlik ve ileri algılayıcı teknolojileri gibi gelişmiş yetenekleriyle 2020’li yıllarda Türk Hava Kuvvetlerinin önemli bir muharip unsuru olması öngörülmektedir. Halihazırda ilk 6 uçağın siparişi verilmiştir. Yeni nesil milli bir savaş uçağı geliştirilmesi için başlatılan projede kavramsal tasarım çalışmalarında 3 alternatif konfigürasyon belirlenmiştir. Projenin ön tasarım aşamasını 4 yıl içerisinde bitirmek ve uçağımızın ilk uçuşunu 2023 yılında gerçekleştirmek hedeflemekteyiz.

Özgün Helikopter Programı, eğitim helikopteri ve hafif sınıf genel maksat helikopteri ihtiyacının özgün tasarım bir platform ile karşılanması amacıyla başlatılmıştır. Program kapsamında hafif sınıf bir genel maksat helikopteri; millî imkânlarla tasarlanacak, geliştirilecek, test edilecek ve üretilecektir. Bu kapsamda, mevcut helikopter projelerinden kazanılan deneyimlerle milli bir helikopter sanayisinin kurulması yönünde adım atılmıştır.

atakATAK Projesi kapsamında 10 adet helikopterin teslimatı gerçekleştirilmiştir. Helikopterimizi asimetrik savaş alanında dünyadaki operasyonel anlamda en iyi çözüm ve şimdiden ihracat potansiyeli yüksek bir proje olarak değerlendiriyoruz.  Proje kapsamında 59 adet helikopter Türkiye’de üretilecektir. Modern Piyade Tüfeği Projesi kapsamında, yurt içinde geliştirilen tüfeğin ilk kafilesinin Silahlı Kuvvetlerimize tesliminin ardından Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu ile 20 bin adet piyade tüfeği için seri üretim sözleşmesi geçen yıl Temmuz 2015 tarihinde imzalanmıştır.”

-“BAKANLIĞIN BÜTÇESİ 26 MİLYAR 451 MİLYON”-

Milli Savunma Bakanlığının 2016 yılı Bütçe Teklifinin 26 milyar 451 milyon 504 bin lira olduğunu kaydeden Bakan Yılmaz, “Bu bütçe’nin yüzde 51,2’sini Personel Giderleri, yüzde 9,1’ini Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, yüzde 37,4’ünü Mal ve Hizmet Alım Giderleri, yüzde 1,6’sını Cari Transferler ve yaklaşık yüzde 0,8’ini ise Sermaye Giderleri oluşturmaktadır.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri kapsamında, 9 milyar 895 milyon 637 bin TL Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin barınma, beslenme, giyim gibi yasalarla belirlenmiş yasal istihkakları ile akaryakıt, yakacak, taşıma, ulaşım gibi tüketim mal ve hizmet alımlarına ve Stratejik Hedef Planı 2016 yılı programı modernizasyon ihtiyaçlarına planlanmıştır.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2016 yılı Bütçe Teklifi, savunma projelerinin haricinde kalan Müsteşarlık İdari Giderleri için toplam 57 milyon 377 bin TL’dir. Bu Bütçe’nin; yüzde 60,4’ünü Personel Giderleri, yüzde 7,5’ini Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, üyzde 24,8’ini Mal ve Hizmet Alım Giderleri, yüzde 1,8’ini Cari Transferler ve yüzde 5,4’ünü ise Sermaye Giderleri oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.