Korkunç bir şiddet sarmalında yaşıyoruz. Erkekler hem kadınları hem de hemcinslerini acımasızca öldürüyor. Her gün yeni cinayet haberleriyle sarsılıyoruz.Polisiye önlemlerle bu cinayetleri önlemek mümkün değil…

Şu adımları atmak gerekiyor:
– Genel bir ruh sağlığı taraması başlatılmalı, suç işleme potansiyeli olan psikopat ve şizofrenler gözetim ve tedavi altına alınmalıdır.
-Uyuşturucu bağımlılığı ve alkolizm suç işleme riskini artırıyor. Bağımlılıkları olan kişilerin saptanıp tedavileri mutlaka yapılmalıdır.
-Türkiye’de ruhsatlı ve ruhsatsız 8 milyon adet ateşli silah bulunuyor. Bu silahlar toplatılmalı, silah taşıma ruhsatı verilmesi zorlaştırılmalıdır. Ruhsatsız silah taşımanın cezası artırılmalıdır.

-İşsizlik ve ekonomik sıkıntı suça eğilimi artırıyor. Siyasi iktidarca bu sorunlara acil ve kalıcı çözümler bulunmalıdır.
-Türkiye’de genel bir eğitim seferberliği gerçekleştirilemedi, ortalama eğitim süresi ilkokul düzeyini aşamadı. Suç ve eğitim arasındaki ilişkiyi göz önünde tutarak eğitimin niceliği ve niteliği yükseltilmelidir.

-Köyden kente hızlı göç sonucu geleneksel kültürden kopuldu, ancak gelinen yerde yeni bir kültür oluşturulamadı. Milyonlarca insanın aidiyet duygusundan, aile bağlarından kopuk yaşamaya başlaması onları suça iten bir etken oluyor. Aile kurumu güçlendirilmelidir.
– Televizyon yayınlarında, özellikle dizilerdeki aşırı şiddet sahneleri insanları olumsuz etkiliyor, suça yönelmelerinde rol oynuyor. Şiddeti bir sorun çözme yolu gibi gösteren bu dizilere çeki-düzen verilmelidir.

-Açılan davalar yıllarca sürüyor. Bu durum kişiler arası anlaşmazlıklarda mağdur olanların, “Cezayı ben kendim keseyim” anlayışının yerleşmesine neden oluyor. Davalar makul bir sürede sonuçlandırılmalıdır.

-Aile içi şiddetin kurbanı olan kadın ve çocukların korunmasına yönelik çabalar yeterli olmuyor, şiddete maruz kalanlar bir süre sonra şiddetin failleriyle bir arada bulunmak zorunda kalıyor. Bu durum önlenmeli, şiddet mağdurları kesin devlet koruması altına alınmalıdır.
-Sık sık çıkarılan aflar cezaların caydırıcılığını ortadan kaldırıyor, suç eğilimindeki kişiler, “Yakalanıp mahkum olsam bile bir süre sonra özgürlüğüme yeniden kavuşurum” diye düşünmeye başlıyor. Af konusu Türk hukuk sisteminden kesinlikle çıkarılmalıdır.
-Topluma rol model olması gereken siyasi parti temsilcileri sert ve hırçın konuşma tarzından ve toplumu kamplara bölücü mesajlar vermekten vazgeçmelidir.