Alkollü içki ve sigarada Özel Tüketim Vergisi yüzde 10 ile yüzde 27.5 oranında artırıldı. Bu artışın tüketiciye yansıması yüzde 3 ile yüzde 6 oranında olacak.
Yapılan zamları yetersiz bulmakla birlikte bütün varlığımla destekliyorum.

Bu bir şaka cümlesi değil samimi görüşümdür.
“Böyle şey mi olur” diye tepki duyanlara iki bilimsel makaleden bölümler sunmak istiyorum.

Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazmi Bilir’in Türk Toraks Dergisi’nde yayımlanan makalesindeki şu saptama son derece önemli:
“Sigara fiyatının artırılmasının sigara kullanımının azaltılması bakımından en etkili yol olduğu çeşitli çalışmalarla ortaya konmuştur. Gelişmiş ülkelerin çoğunda sigara fiyatları oldukça yüksektir. Örneğin İngiltere, İrlanda, Norveç gibi ülkelerde bir paket sigara 6.5 ile 8 Euro arasında satılmaktadır. Buna karşılık gelişmekte olan ülkelerin pek çoğunda sigara fiyatları 1 Euro hatta daha düşük değerlerde olabilmektedir.”

Türkiye’de bir paket sigara fiyatı 3 Euro dolayındadır. Vergi zammından sonra bu rakam 3.5 Euro’ya yükselecektir. Yani Hükümetin sigaraya getirdiği vergi zammı yetersizdir, oranın daha yüksek olması gerekirdi. Hükümetin sigaraya zam yaptığı için değil az zam yaptığı için eleştirilmesi gerekir.

Türkiye Psikiyatri Derneği’nin dergisinde Doç. Dr. Burhanettin Kaya, Dr. Cezar Atasoy ve Dr. Ahmet Türkan’ın makalesinin sonuç bölümünü de birlikte okuyalım:
“Sigara ve tütün ürünlerinden alınan vergiler artırılmalı, bu ürünlerin fiyatları cazip olmaktan çıkartılmalıdır. Ayrıca sigara ve tütün ürünleri üreten fabrikaların kurulması koşulları zorlaştırılmalı, hatta sigaranın bir sektör olmaktan çıkarılmasını sağlayan düzenlemeler yapılmalıdır.”

Gelelim alkol konusundaki bilimsel makaleye…
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Yıldız Akvardar’ın, Türkiye Psikiyatri Derneği’nin dergisinde yazdığı makalede şu cümlelerin altını özellikle çizdim:
“Alkol kullanımının en önemli belirleyicilerinden biri fiyatıdır. Alkolün fiyatında yüzde 10’luk artış zengin ülkelerde uzun süreli alkol tüketimini yüzde 7 oranında, fakir ülkelerde yaklaşık yüzde 10 azaltmaktadır.”
Söz konusu makalelerdeki görüşlere Türkiye’de 20 milyondan fazla kişinin sigara içtiği, yaklaşık 20 milyon kişinin de alkol kullandığı bilgilerini ekleyelim.

Tabii bu arada şu kaydı koymayı da gerekli görüyorum:
Sigara ve içkiye yapılan zamların sigara ve içki kaçakçılığını artırmaması için gerekli tüm önlemler alınmalıdır.