Bu konuya esasında bilerek uzun zamandır el atmadım; meselenin uzun zamanlar boyunca tartışılacağını ve oluşan binlerce görüşün kafa karıştıracağının bilincindeydim.

Farkında olduğunuz gibi bu Haziran ayının 23’ünde İngiltere’de bir halk oylaması yapılacaktır.
Meselenin esasını, AB kurallarına bağlı ve dolayısıyla bu blokla yaptığı ticaretinden hep zarar veren İngiltere’nin, AB’nin ticari kurallarına bağlı kalıp kalmaması oluşturmaktadır.
Yoksa İngiltere’nin AB siyasi birliğinden ayrılması söz konusu değildir. Yine de İngiltere’nin bu manevrayla, AB’nin hem iç hem de dış politikalarında daha fazla söz sahibi olmayı amaçlandığı da akılda tutulmalıdır.
Hatırlanması gereken bir başka husus ise, alınacak kararın ancak iki yıl sonra uygulamaya konulacağıdır.
İngiltere’nin AB ekonomik birliğinden uzaklaşması, bu ülkenin AB bütçesine yaptığı doğrudan yardımlara son vermesi anlamına gelecektir.
Referandumda kabul edildiği takdirde İngiltere’nin AB ekonomik birliğinden ayrılması, ülkede 100 milyar Euro’nun üzerinde bir maddi zarara yol açacak ve AB’nin bundan böyle belirleyeceği ekonomik ve parasal politikalarına bağlı kalınmaması sonucunu doğuracaktır.
Yani amaçlanan, İngiltere’nin, cüzdanını sıkı tutmasıyla birlikte AB’nin aldığı kararlara doğrudan etki edebilmesidir.
Uzmanlarca, AB mali politikalarından uzaklaşması sonucunda İngiltere’de yüzbinlerce kişinin işini kaybedebileceği, hatta 2030 yılına kadar her ailenin 4 bin 300 İngiliz Poundu (bugünkü karşılığı 18 bin 300 lira) kayba uğrayacağı belirtiliyor.
AB’ye akın eden sığınmacıların engellenmesi ve Amerika ile bir ekonomik anlaşması imzalaması halinde uzun vadede daha zengin olunacağı gibi birbiriyle çelişen görüşler ifade olunmaktadır.
Gözden kaçırılan, İngiltere’de yaşamakta olan ve daha sonra AB’ye katılacak ülkeler vatandaşlarının hangi kurallara tabi olacaklarıdır.
İngiltere Başbakanı Cameron’un, bu konuda AB üst düzeyli yetkililerle temaslar yapmış bulunduğu bilinmektedir.
Dolayısıyla adı geçenin, AB tarafından sağlanacak mali imtiyazlar karşılığında ‘Brexit’e Hayır’ kampanyasının önde gelenlerinden biri olduğuna şaşırmamak gereklidir.
Tüm AB’yi ilgilendiren, İngiltere’nin bu çıkışı ne anlama gelmektedir peki? AB’nde söz sahibi Almanya, Fransa ve İtalya gibi ülkelerin, Avrupa Merkez Bankası üzerinde oynayageldikleri oyunun sona erdirilmesidir neticede.
Yani tahmin ettiğiniz gibi, ülkemiz açısından hiçbir şey…
Bazı ekonomist dostlarımız Euro’daki dalgalanmalardan filan bahsetmesin! Pahalı da olsa, ucuz da olsa dövize ihtiyacımız yok mudur dostlar?