İngiliz hükümetinin büyük kısmı ile ülkenin önde gelen büyük işadamlarının aksi yöndeki propagandasına rağmen İngiltere halkı, dün yapılan tarihi referandum sonucunda AB’nden ayrılmak konusundaki tercihini az bir farkla dahi olsa ortaya koymuştur.

Kazanan taraf, bu kararla ülkenin siyasi ve mali bağımsızlığının tekrar kazanıldığını ileri sürmektedir. Bu gelişme üzerine mali piyasalar olumsuz tepki göstermiş ve İngiliz Sterlini, Dolar karşısında büyük bir düşüş kaydederek 1985 yılındaki seviyeye gerilemiştir. Londra Borsası da güne %7’lik bir düşüşle başlamıştır.

Referandum öncesinde, İngiltere’nin AB’nde kalması yönünde propaganda yapmış bulunan Başbakan Cameron’un görevine devam edip etmeyeceği bilinmemektedir. Ancak adıgeçenin geçtiğimiz Şubat ayında AB ile yapmış olduğu ve İngiltere’ye daha fazla mali özgürlük tanıyan anlaşmanın da ortadan kalkmış bulunduğu söylenebilir. Sözkonusu anlaşmayla elde edilen tavizlerin, Londra’nın Avrupa’nın mali merkezi olarak kalmasına imkân veren düzenlemelerin de bundan böyle geçerlilikleri kalmamıştır.
İngiltere’nin bu kararı, derhal yürürlüğe girmeyecektir.

Zira AB üyeleri tarafından kabul edilmiş bulunan 2007 tarihli Lisbon Andlaşması, üye ülkelerin birlikten nasıl ayrılacaklarını gösteren hükümler içermektedir. Bu andlaşmaya göre, önümüzdeki iki yıl boyunca İngiltere ile AB arasında müzakereler sürdürülecek ve süre sonunda İngiltere’nin ismi, üye ülkeler listesinden silinecektir. Müzakereler boyunca, İngiltere’nin AB bütçesine yapmakta olduğu katkı devam edecektir.
AB ile siyasi, mali ve gümrük işbirliği mekanizmalarından ayrılacak olan İngiltere, bu özelliği ile bir ilki teşkil etmemektedir.

Nitekim Danimarka’nın deniz aşırı topraklarından biri olan özerk statüdeki Grönland’ın 1985 yılında AB’nden ayrıldığı bilinmektedir.
Şimdi İngiltere’de yaşayan 2,5 milyon AB vatandaşı ile AB’nde yaşayan 2 milyon İngiliz vatandaşının statüleri, AB ile imzalanacak yeni bir ticaret anlaşmasının kapsamı, AB fonlarıyla başta Galler bölgesi olmak üzere İngiltere’de gerçekleştirilmekte olan projelerin durumu gibi konuların ilk etapta ele alınmalarının gerekeceği uzmanlarca belirtilmektedir.
AB liderleri, İngiltere’nin bu kararının başka üye ülkeler üzerinde özendirici bir etki taşımasından ve yakın gelecekte başka üyelerin de bu kararı almasından endişe duyduklarını açıkça bildirmişlerdir. Nitekim Hollanda da uzun bir süredir AB’nden ayrılmak konusunu tartışmaktadır.