İnşaat Mühendisi ve Çevre Yüksek Mühendisi Hadi Habibazarfard: 1500 büyükbaş hayvan gübresinden ortalama 420000 liralık yıllık elektrik elde ediliyor. Ülkemizde bu tür tesislerin bir an önce artması ve en önemli ise de fizibilite çalışmalarına hız verilmesi gerekiyor.

Yenilenebilir enerji kaynağı olarak biyogaz özellikle son on yılda birçok ülkede ciddi derecede önem kazanmıştır. Hâlihazırda Almanya’da toplam elektrik gücü 2,8 Gigawatt’ı bulan yaklaşık olarak 7.000 tesis faaliyet göstermektedir. Bu tesislerin ürettiği elektrik enerjisi ortalama boyuttaki iki buçuk nükleer santralin üretim kapasitesine denktir.

Bir başka deyişle, bütün özel konutların % 13’ünün elektrik ihtiyacı bu şekilde biyogaz vasıtasıyla karşılanabilmektedir. Ne yazık ki ülkemizde potansiyel olmasına rağmen biyogaz fazla kullanılmıyor. Türkiye’de sadece 36 tane tesisin olması yenilebilir enerji kaynaklarına ne kadar az önem verdiğimizi gösteriyor.
İnşaat Mühendisi ve Çevre Yüksek Mühendisi Hadi Habibazarfard”, Biyogaz temel olarak organik atıklardan kullanılabilen gaz üretilmesini ifade eder. Diğer bir ifade ile Oksijensiz ortamda mikrobiyolojik floranın etkisi altında organik maddenin karbondioksit ve metan gazına dönüştürülmesidir. Biyogaz atık su arıtma tesisleriyle ilgili bir tesis. Atık su sonucu bir çamur çıkar ve bu çamur biyogaz tesislerine yönlendirilir. Ortaya çıkan metan gazı içinde bakteriler vardır bu bakteriler 35 ve 45 derece de yaşıyor ve çoğalıyorlar. Bu çamuru reaktörlere gönderilir reaktörlerin duvarlarında sıcak su boruları olur sıcaklığı korusun diye. Yoksa soğuk olursa biyogaz ortaya çıkmaz” dedi.

Hadi Habibazarfard,”Biyogaz yaklaşık olarak yüzde 70 metan gazı, yüzde 20’si karbondioksit, yüzde 10′ u sudan birleşerek oluşuyor. Biz de hayvan gübresiyle ilgili biyogaz tesisleriyle çalışmalar yaptık. Türkiye’de hayvancılık var. Büyükbaş hayvanların atıklarından biyogaz elde etmeye çalıştık. Türkiye’de çok ciddi bir potansiyel var. TÜİK’in verilerine göre de Konya, Antalya, İzmir, Balıkesir de çok ciddi potansiyelin olduğunu gösterdi. Biyogaz dediğimiz bir metan gazı ortaya çıkıyor ve gaz motoruyla onu elektriğe çeviriyorlar. Çıkan Elektrik de ya şebekelere satılıyor ya tesisin olduğu köylere veriliyor.
Biyogaz tesislerinin yüzde 80’ninin Çin’de olduğunu söyleyen İnşaat ve yüksek çevre mühendisi Hadi Habibazarfard,” Dünya da bu gazı kullanan birçok ülke var. Bunlardan bazıları Hindistan, Almanya, İtalya ve az miktarda da Türkiye var. Türkiye tesis olarak geri kalmış durumda. Türkiye’nin geri kalmasının nedeni tesislerden istenilen verimin alınamamasıdır. Örnek verecek olursak Erzurum da kurulan son tesis hava şartlarının soğuk olmasından dolayı istenilen verim alınamadı. Yani sıcaklığın olması şart” dedi. Habibazarfard,”Biyogaz tesislerin kurulması için birçok devlet kuruluşları teşvik veriyor. Kurulan tesisler iki yılda kendini amorti edebiliyor. Maliyet açısından tesisler kapasitesine göre değişiyor ve en önemli maliyeti ise içinde olan büyükbaş hayvanlar oluşturuyor” dedi. Habibazarfarda,” Biyogaz tesislerinde ortaya çıkan metan gazının kullanılmaya başladıktan sonra ortaya çıkan elektrik bir barajın ürettiği elektrik miktarına eşit. Maliyeti daha düşük ve doğaya karşı daha zararsız” olduğunu vurguladı.

Habibazarfarda,” Biyogazı ürettikten sonra atık oluyor bu atıkta gübre. Fakat kimse inanmadığı için ne belediyeler ne insanlardan dolayı bu atık şu anda bir maliyet oluşturuyor. Bu gübre doğal kullanılabilecek bir gübre bundan yararlanamıyoruz. Tesis sahibi insanlar sahip oldukları gübreleri nasıl kullanacaklarını hiçbir şekilde bilmiyorlar” şeklinde konuştu.
Biyogaz tesisi kurmanın kolay olduğunu belirten Habibazarfarda,” Hayvancılık yapılan bölgelerde girişimcilik yapan bir kişinin atıkları toplayarak bile yola çıkabileceklerini ve en önemlisinde doğru değerlendirmenin yapılması gerektiğini” vurguladı. Habibazarfarda ,”1500 büyükbaş hayvandan ortalama 420000 TL yıllık elektrik elde edilebiliyor. Ülkemizdeki tesislerin bir an önce artması gerekli ve en önemli ise fizibilite çalışmalarına ağırlık verilmeli. Çünkü birçok etken söz konusu ve çok gelir getirici bir proje. Sadece ulusal bir politikaya ihtiyacımız var” diyerek sözlerini noktaladı.