Tarihi kimimiz roman gibi okur, çok severiz, kimileri de “geçmişten bana ne” deyip ilgilenmez.

 

Şu da var ki, geçmişi bilmeyen, geleceğini tayinde zorluk çeker…
Bu yazımızda birazda olsa, ecdadımız padişahlardan bahsedelim…
Bey eklentisiyle anılanlar;
-Osman bey (Gazi)
-Orhan bey (Gazi)
Orhan bey ( gazi) şeyh Edibali’nin kızı Bala Hatundan değil, Ömer beyin kızı Mal hatundan olmadır. Yani annesi, Bala Hatun olmayıp, Mal Hatundur. Osman gazinin Alaaddin adlı oğlu Bala Hatundandır. Osmanlı imparatorluğu 36 padişahça yönetilmiştir. (Kösem Sultan saltanatını ayrı tutalım. ST)
Padişah tanımını ilk yapan (Kanunnameyle. ST) Fatih Sultan Mehmed’dir.
Osmanoğullarında saltanat, padişah 1. Ahmed’e (1603-1617) kadar, babadan oğla geçmiştir.

-Osman- Orhan
-Orhan – 1. Murat
-1.Murat – Yıldırım Bayezıt
-Yıldırım – Mehmet Çelebi (annesi, Germiyanoğlu beyinin kızıdır. ST)
-Mehmet Çelebi – ll.Murat
-ll. Murat –Fatih Sultan Mehmet
-Fatih – ll.Bayezıt
-ll. Bayezıt- Yavuz Sultan Selim
-Yavuz – Kanuni Sultan Süleyman
-Kanuni – ll.Selim (Sarı. ST)
-ll. Selim – lll Murat
-lll. Murat – Sultan lll. Mehmet
-lll. Mehmet – Sultan l. Ahmed
-l. Ahmed – kardeşi l. Mustafa
Saltanatları boyunca, hiç sefere çıkmayanlar
ll. Selim, lll. Murad, l. Mustafa, İbrahim, ll. Süleyman, ll. Ahmed.
Kanuni Sultan Süleyman’ca, hazırlatılan Osmanlı soy seceresi:
“Al-i osman’ın ecdad-ı ‘izamlarıdır ki’ale’l-esami zikr olunur:
Sultan Süleyman Han bin Selim Han bin Bayezid Han ibn Mehmed Han ibn  Murad Han ibn Sultan Mehmed Han ibn Sultan Yıldırım Bayezid Han ibn Sultan Murad Han Gazi ibn Orhan Han ibn Sultan Osman Gazi ibn Otuğrul ibn Süleymanşah ibn Kaya Alb ibn Kızıl Boğa ibn Bay Temür ibn Ay Kutluğ ibn Toğar ibn Kaytun ibn Bulgay ibn Sungur ibn Tok Temür ibn Baysuk ibn Çemendur ibn Bakı Ağa ibn Gök Alb ibn Kazan Han ibn Ay Kutluk ibn Tozak ibn Varhan ibn Baysuk ibn Yalvaç ibn Toğa Bin Sevinç ibn Çar Boğa ibn Kurtulmuş ibn Karahan ibn ‘Amud ibn Süleymanşah ibn Kurdhul ibn Kolğay ibn Bay Temür ibn Tosun ibn Yablık ibn Toğa ibn Toğmuş ibn  Küçik Big ibn Artuk ibn Konat ibn Çek Temür ibn Turh bin Kızıl Boğa bin Yamak ibn Baş Boğa bin Kurtulmuş bin Korca bin Balçık ibn Karmas ibn Karaoğlan bin Şah ibn Kurlu ibn Bulgar bin Tay Temür ibn Kuzmuş bin Gök Alb bin Oğuz bin Kara Han bin Kayı Han ibn Bolcay bin Yafes bin Hazret-i Nuh Nebi.”
Eli en kanlı ve gaddar diye anılan padişah, sultan lll. Mehmet’tir. Tahta çıktığında, 19 kardeşini öldürttüğü ve babasından (lll.Murad) hamile onlarca cariyeyi çuvallara koydurup denize attırdığı, çoğu tarihi bilgilerde geçmektedir.
En uzun yaşayan padişah; Orhan Gazi (81), en erken yaşama veda ettirilen, Genç Osman (18)
En fazla saltanat süren Kanuni  (46 yıl) en kısa süre tahta oturan; V Murattır (3ay)
Okul duvarlarında, taçlı, küpeli Yavuz Sultan Selim portresi, Yavuz’a değil, Şah İsmail’e aittir. Bu yanlışlık yıllardır sürdürülmektedir. Bizde uydurma tarih çok vardır. Mesela Topkapı sarayında yıllarca, Şah İsmail’in, 1514 çaldıran muharebesinde, savaş meydanında bırakıp kaçtığı altın taht (!) Oysa ki, o taht Nadir Şahın hediyesidir. (Nadir Şah da, Şah İsmail’de, öz be öz Türk’tür. ST)
Hamasiyet, hikâyeler tarih diye yutturulmaya devam ederken, ecdadımız, Türklüğümüz özünden bir şey kaybetmez. Tarih hikâye değil, gerçektir.