Bir anne güldüğünde, gökyüzü güler
Ağaçlar şarkı söyler yapraklar güler
Öksüz çocuklar güler, evlatlar güler
Sofrada ekmek, ıssız odalar güler,

Bir anne ağladığında
Gök ağlar, dere ağlar, yurt ağlar
Heybetli dağlar,
kurumuş vahalar
Koca bir şehir ağlar.

Bir anne geldiğinde
Yıllanmış hasret biter,
Ocak yanar, baca tüter
Hazin geceler biter,
Çayın buğusu tüter.

Bir anne düştüğünde
Yurdun, vatanın düşer
Çiseli yaylaların
Sisli, dumanlı tepelerin düşer

Sırtını dayadığın dağın
Evin barkın düşer
Avucundan tutan o sıcak elin
Görkemli omuzun düşer

Bir anne küstüğünde
Üstündeki tavanın,
göğün, sisin, bulutun küser
İçindeki o güçlü duygu
Gönül denizin küser
Türkülerin sesi
Toprağın nefesi küser