Diplomatik teamüller açısından resmi ziyaretler sırasında konuk ülke devlet adamlarının, ev sahibi ülke yetkililerinden başka, muhalefet ileri gelenleri de görüşmelerde bulunmaları olağan dışı bir durum değildir.

Ancak muhalefet ile yapılan görüşmelerin genelde kısıtlı sayıda katılımcı kitlesi ile düzenlenmesi, ev sahibi ülkeyi rencide etmemek açısından bir hassasiyeti gösterir.
ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’in dün muhalefet partilerini topluca bir toplantıya çağırmış olması, ardından da kalabalık bir sivil toplum örgütleri (STÖ) heyeti ile görüşmüş olması pek rastlanır bir durum değildir.
Nitekim muhalefet partilerinden MHP’nin Biden’le yapılan görüşmeye katılmadığı basına yansımıştır. Konuya ilişkin bir açıklamada bulunan MHP Meclis Gurubu Başkan Vekili Oktay Vural, milliyetçi anlayışları gereği, memleket meselelerini yabancı ülke ileri gelenleriyle görüşmeyi tasvip etmediklerini, Biden’le bir araya gelmiş olsalardı PKK ile PYD’nin elindeki ABD menşeli silahların kaynağını sormaları gerektiğini ifade etmiştir.
CHP ise, politikada her zaman açık bir kapı bırakılması, yani tüm iletişim kanallarının korunması açısından yaklaşıldığını bildirmiştir.
Ülkemizde ifade hürriyetinin geliştirilmesi ile basın özgürlüğünün sağlanması konularında atılacak adımlar bulunduğunu ve Türkiye’nin başta Orta Doğu ülkelerine örnek olmasının arzulandığını ifade ettiği bildirilen Biden’in ayrıca, PKK terörünün sona erdirilmesi konusunda elbet bir gün bazı çevrelerle görüşmelerde bulunulması gerekeceğini de kaydettiği anlaşılmaktadır.
Bundan başka adı geçen, içeriğine asla katılmadığım, ‘Akademisyenler Bildirisi’ne imza koyanların resmi takibata uğramalarının da kabul edilir olmadığını vurgulamıştır.
Kanaatimce yukarıdaki ifadelerden ‘Orta Doğu ve daha geniş bir coğrafyaya örnek olmak’ ifadesi, yıllardır ülkemize öğütlenmiş ve sonuçta ülkemiz açısından değil yarar, dış politikada bugünkü olumsuz görüntümüze katkıda bulunmuş olan geçersiz bir kavramdan başkası değildir.
Velhasıl, Biden Abi’nin (!) mevcut geleneklerin dışında yukarıdaki toplantıları gerçekleştirmiş olması ile kaydettikleri, bu hafta sonundaki tartışmalarımızın odağını oluşturacaktır.
Bu vesile ile, ülkemizin son günlerdeki iki büyük kaybından; yani Hamiyetperver Sanayicimiz Mustafa Koç ile CHP Tunceli eski Milletvekili Kamer Genç’in vefatlarından duyduğum üzüntüyü de sizlerle paylaşmak istedim.